English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Åpningstider i vårsemesteret 2006


I uke 1 2006 (mandag 02.01-fredag 06.01 er åpningstiden 09.00 - 15.45.

Universitetsbiblioteket har følgende åpningstider i tiden 09.01. - 16.06.:
 

AVDELING: Mandag-fredag
Det hist.-fil. fakultetsbibliotek: 09.00 - 19.00
      Spesialsamlingen/aviser/mikrofilm 09.00 - 15.45 (15.00)
      Musikksamlingen                      Mandag                                                      Tirsdag-fredag 10.00 - 19.00 
10.00 - 15.00 
Det samfunnsvitensk. fakultetsbibliotek
                                                    
Hele juli
09.00 - 15.00
12.00 - 15.00
Det juridiske fakultetsbibliotek 09.00 - 19.00
Det mat.-nat. fakultetsbibliotek 09.00 - 19.00
Det medisinske fakultetsbibliotek 09.00 - 19.00
Det odontologiske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.45 (15.00)
Det psykologiske fakultetsbibliotek*  fra 2.1.06 09.00 - 19.00
Billedsamlingen                              Mandag
.                                                       Tirsdag/onsdag
                                                        Torsdag
                                                        Fredag
Stengt
11.00 - 15.00
12.00 - 18.00
10.00 - 14.00
 

Tall i  parentes gjelder sommertid: 15.05.- 14.09.06.

 Se for øvrig oppslag ved den enkelte avdeling.