[../../../css/ny-marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


Utvidete åpningstider ved
Universitetsbiblioteket

Fra starten av høstsemesteret 2003 utvides åpningstidene ved de store utlånsavdelingene ved Universitetsbiblioteket med fem timer pr. uke. Dette gjelder følgende av våre avdelinger:

  • Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek

  • Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek

  • Det medisinske fakultetsbibliotek

  • Det juridiske fakultetsbibliotek

  • Det psykologiske fakultetsbibliotek

  • Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek

Ved de fem førstnevnte avdelingene utvides åpningstiden med én time pr. dag, slik at de vil være åpne mandag-fredag kl. 9-19 (mot tidligere 9-18).

Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek beholder åpningstiden mandag-fredag kl. 9-18, men holder i tillegg åpent lørdag kl. 10-15.

De nye åpningstidene gjelder i perioden 11.08. - 13.12. 2003.

Fullstendig oversikt over åpningstidene ved UBs avdelinger finnes her.  Se også oppslag ved den enkelte avdeling.