English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

┼pningstider sommeren 2007

Universitetsbiblioteket har f°lgende ňpningstider i tiden 18.06 - 10.08:
 

AVDELING: Mandag-fredag
Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:
                                                        Torsdag
                                 
09.00 - 15.00
09.00 - 18.00
      Spesialsamlingen/aviser/mikrofilm 09.00 - 15.00
stengt i juli
      Musikksamlingen 10.00 - 15.00
Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek
                                                         25.06-03.08    
10.00 - 15.00
12.00 - 15.00
Det juridiske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.00
Det matematisk-naturvitensk. fakultetsbibliotek 09.00 - 15.00
Det medisinske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.00
Det odontologiske fakultetsbibliotek
                                                         23.07-10.08
09.00 - 15.00
stengt
Det psykologiske fakultetsbibliotek
                                                         16.07-20.07
                                                         23.07-27.07
09.00 - 15.00
10.00 - 14.00
stengt
Billedsamlingen           07.06-18.08   Mandag
.                                                       Tirsdag-torsdag
                                                        Fredag
                                                      
stengt
11.00 - 15.00
10.00 - 14.00
  Se for °vrig oppslag ved den enkelte avdeling.