English

 

Ny nettside:

uib.no/ub

 

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


Åpningstider i påsken  2007


Universitetsbiblioteket har ordinære åpningstider før påske tom fredag 30. mars 2007.  I påsken 5.-9. april er biblioteket stengt.

Åpningstider i påskeuken:
 

AVDELING: Mandag-tirsdag
02.-03.04.
 Onsdag
 04.04.
Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek: 09.00 - 15.30 09.00 - 12.00
      Spesialsamlingen/aviser/mikrofilm Stengt Stengt
      Musikksamlingen Stengt Stengt
Det samfunnsvitenskapelige fakultetsbibliotek       12.00 - 15.00 Stengt
Det juridiske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.30 09.00 - 12.00
Det matematisk-naturvitensk. fakultetsbibliotek 09.00 - 15.00 09.00 - 12.00
Det medisinske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.30 09.00 - 12.00
Det odontologiske fakultetsbibliotek Stengt Stengt
Det psykologiske fakultetsbibliotek 09.00 - 15.30 Stengt
Billedsamlingen* Stengt Stengt
 

* Billedsamlingen er tilgjengelig etter avtale.

Ordinær åpningstid fra tirsdag 10. april 2007.

Se for øvrig oppslag ved den enkelte avdeling.