English

 [/css/marg.htm]

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

Lån og andre tjenester

Biblioteket tilbyr

   ●  bøker, tidsskrifter, bilder, kart og manuskripter

   ●  tilgang til elektroniske ressurser: informasjonsdatabaser, e-bøker, e-tidsskrifter

   ●  Undervisning og veiledning i informasjonssøk, kritisk vurdering av kilder,
      samt i sitering og etikk knyttet til akademisk skriving

   ●  læringssentre med arbeidsplasser med og uten PC, og med oppkopling for
      bruk av egen PC.

Hvor finner du litteraturen?
Litteraturen er fordelt etter fag på avdelingsbibliotekene og spesialsamlingene. I den elektroniske bibliotekkatalogen BIBSYS finner du opplysninger om hvor alt er plassert.

Lånekort
   ●  Studenter og ansatte ved UiB bruker studiekort eller ansattkort som lånekort.
   ●  Andre kan få lånekort ved biblioteket mot fremvisning av legitimasjon.

Lånetid
Lånetid for bøker er vanligvis fire uker. Du kan ikke låne tidsskrifter, men du kan ta kopi av artikler mot betaling.

Elektroniske ressurser
Bibliotekets elektroniske ressurser er tilgjengelig fra alle PC-er ved UiB og Haukeland universitetssykehus. Det finnes også PC-er for publikum i biblioteket.

Savner du bøker eller tidsskrifter ved UB?
Savner du bøker eller tidsskrifter, kan du levere innkjøpsforslag til biblioteket.

Fjernstudenter
Du finner egen informasjon om bibliotektjenester for fjernstudenter.

Ytterligere informasjon

Regler for utlån og bruk av UBs tjenester

Undervisning/brukeropplæring

Priser/gebyrer for tjenester fra UB Bergen

Nettsidene for det enkelte bibliotekavdelingene og for Avdeling for
   spesialsamlinger