Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse

Sluttrapport, mai 2004


Innledning
- Mandat
- Definisjon av Informasjonskompetanse
- Utvalgets medlemmer

Oversikt over prosjektfasene
Prosjektfase 1. Begrepsavklaringer, avgrensninger (1.09.2003)
-  Prosjektfase 2. Innhenting av kursopplegg (1.10.2003)
-  Prosjektfase 3. Utarbeiding av vurderingskriterier og vurdering (1.11.2003)
-  Prosjektfase 4. Utvikling av kursopplegg. Valg av standarder/programmer  (1.03.2004)
-  Prosjektfase 5. Test, evaluering og endringer (1.04.2004)
-  Prosjektfase 6. Implementering (inkl. markedsføring) i UBs undervisningsopplegg og presentasjon for fagmiljøene for integrering i faglig undervisning ved UiB. Engelsk versjon. (30.04.2004)

Samarbeid med andre institusjoner
-  Studiereiser
-  Andre samarbeidspartnere

Erfaringer

Videre oppfølging
-  Hva fortsetter av seg selv?
-  Hva fortsetter av oss i ettertid?
-  Hva fortsetter eventuelt som et nytt prosjekt?

Videre lesning

Vedlegg
-  Vedlegg 1: Lenkesamling av diverse eksisterende web-kurs for IK
-  Vedlegg 2: Skjematisk vurderingsoversikt av utvalgte web-kurs
-  Vedlegg 3: Forslag for webdesign
-  Vedlegg 4: Undervisningsplan for testene med UB-ansatte og med studenter

Utskriftsvennlig versjon


Oppdatert 18.09.2006 av rkl