VEDLEGG 7:  UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD I 2000

 

 

 

 

MEDLEM

 

VARAMEDLEM

 

 

REPRESENTANTER FOR UB:

 

Fakultets- og universitetsbibl.

 

Solveig Greve

Halvor Kongshavn

 

1. Regina Küfner Lein     3. Svenn Sivertssen

2. Dag Vaula                  4. Kari Walde

 

Bibliotekarene

 

Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

 

1. Kari Normo                3. Mait Kullerud

2. Eli Schilbred               4. Ketil Falck

 

Teknisk-/adm.

personale

 

Bjørn A. Bagge

Torill Myking

 

1. Leif Magne Iversland   3. Benthe-K. Telle

2. Rolf M. Svellingen      4. Marit Saksvik

 

 

FAKULTETSREPRESENTANTER:

 

Det samfunnsviten-skapelige fakultet

 

Aman. Arnfinn Seim
Institutt for geografi

 

Førsteaman. Vibeke Erichsen
Inst. for adm. og organisasjonsvitenskap

 

Det historisk-filosofiske fakultet

 

Prof. Gjert Kristoffersen
Nordisk institutt (V 2000)

Prof. Lars Boje Mortensen
Seksjon for gresk, latin og egyptologi (H2000)

 

Prof. Anna-Brita Stenstrøm
Engelsk institutt

 

Det juridiske fakultet

 

Professor Kåre Lilleholt
Rettsvitenskapelig seksjon

 

Stipendiat Tine Eidsvaag
Rettsvitenskapelig seksjon

 

Det matematisk-natur-vitenskapelige fakultet

 

Professor Leiv K. Sydnes
Kjemisk institutt

 

Professor Wojtek Nemec
Geologisk institutt

 

Det medisinske fakultet

 

Professor Anne E. Ljunggren
Seksj. for fysioterapivitenskap

 

Professor Thor Thorsen
Endokrinologisk seksjon

 

Det odontologiske fakultet

 

Professor Nils Skaug
Lab. for oral mikrobiologi

 

Førsteamanuensis Kristin Klock
Samfunnsodontologi

 

Det psykologiske fakultet

 

Førsteaman. Bjørn H. Johnsen
Institutt for klinisk psykologi

 

Førsteamanuensis Gerd Kvale
Institutt for klinisk psykologi

 

 

STUDENTREPRESENTANTER:

 

Studentrådet

 

Øyvind Neuman

 

Raymond M. Kristiansen

 

 

Alf Helge Greaker

 

       

 

 UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE I 2000

 

 

MEDLEM

VARAMEDLEM

Leder

Leiv K. Sydnes

Anne E. Ljunggren

Nestleder

Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

Medlem

Solveig Greve

Halvor Kongshavn

Medlem

Bjørn A. Bagge

Torill Myking

Studentrepr.

Alf Helge Greaker

Øyvind Neuman

 

I tillegg møter Bibliotekdirektøren og kontorsjefene ved UBs administrasjon både i råd og styre uten stemmerett.