VEDLEGG 6:  PERSONALE VED UB I 2000

 

Omfatter fast og midlertidig personale dekket over UBs lønnsbudsjett, samt midlertidig personale dekket av andre kilder (fakultet, Haukeland sykehus, arbeidsmarkedstiltak, mv.).

 

Bibliotekdirektør

Garnes, Kari

 

ADMINISTRASJON

Kontorsjef

Reinton, Jens Evang

Kontorsjef

Morken, Marie

Konsulent

Brattaule, Betty Britt

Førstesekretær

Sørheim, Linda

 

TILVEKSTAVDELING

Hovedbibliotekar

Olson, Stephen

Fung. avdelingsleder

Universitetsbibliotekar

Haaskjold, Agnes Karin

½ stilling

Hovedbibliotekar

Økland, Vigdis

 

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Bibliotekar

Moldung, Eli

½ stilling til 31.05.

Konsulent

Hunhammer, Gunnar

 

Konsulent

Svellingen, Rolf M.

 

Førstesekretær

Reigem, Ingerid

½ stilling til 30.06.

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Endresen, Torill

½ stilling

Førstesekretær

Mjaavatten, Marit

½ stilling + vikar, 30 % stilling

 

DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Utne, Astrid

 

Førstebibliotekar

Johansen, Hanne Marie

½ stilling

Univ.bibliotekar

Walde, Kari

 

Univ.bibliotekar

Eldevik, Gunnvald

½ stilling

Univ.bibliotekar

Gatland, Jan Olav

½ stilling + vikar, ½ stilling 01.02.-13.08.,

 

 

perm. fra 15.08.

Univ.bibliotekar

Thee, Maya

 

Univ.bibliotekar

Solvik, Ellen

perm. til 04.05., perm. fra 50 % st. 22.05.-30.07.,

 

 

perm. fra 20 % stilling fra 01.09.

Univ.bibliotekar

Ullern, Ragnhild

80 % stilling

Univ.bibliotekar

Isaksen, Runo

Vikar, ½ stilling fra-15.08.

Hovedbibliotekar

Bakkevig, Agnes Jessen

 

Avdelingsbibliotekar

Normo, Kari

 

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Åsmul, Anne Bjørkum

½ stilling til 30.06.

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Bibliotekar

Seim, Åshild

 

Bibliotekar

Pettersen, Nina M.

½ stilling

Bibliotekar

Folmann, Kirstine

Vikar, ½ stilling, 26.06.-30.09., fast ½ st. fra 01.10.

Konsulent

Sigvathsen, Elisabeth

 

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Sekretær

Helland, Elin

½ stilling til 31.08.

Sekretær

Arntzen, Ole Dag

90 % stilling

Sekretær (etterm.vakt)

Fosse, Tor Øyvind

40 % stilling

Sekretær

Winther, Hildegunn E.

Vikar, ½ stilling, fra 01.09.

Førstefullmektig/sekretær

Olsen, Monica L.

½ stilling

Førstefullmektig

Welde, Tor Jakob

40 % stilling, perm. til 31.07., sluttet 01.08.

Førstefullmektig

Folmann, Kirstine

Vikar, 45 % stilling, til 19.06.

Førstefullmektig

Egenberg, Kåre

Vikar, 40 % stilling, fra 15.08.

Instituttsamlinger for HF-fak.

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

½ stilling til 31.08.

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Brommeland, Randi-Karin

½ stilling fra 01.04.

Konsulent

Musa, Awni Taki

½ stilling

Førstesekretær

Helland, Elin

½ stilling til 31.08.

Sekretær

Lohne, Thor Dagfinn

Vikar/hospitant fra 28.02.

HF-katalogisering

Hovedbibliotekar

Lyng, Irmelin

 

Avdelingsbibliotekar

Økland, Jan

 

Avdelingsbibliotekar

Blytt, Marit

½ stilling til 31.05.

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Bibliotekar

Marhaug, Lisbeth

 

Sekretær/førstesekretær

Fregstad, Åse

 

Sekretær

Kvale, Torbjørn

½ stilling

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

Griegakademiets bibliotek

Avdelingsbibliotekar

McKinnon, Lise

 

Bibliotekar

Folmann, Kirstine

Vikar, ½ stilling, 26.06.-30.11., fast ½ st. fra 01.12.

 

SPESIALSAMLINGENE/MAGASINENE

Avdelingsleder

Espelid, Knut L.

Avis-, kart- og manuskriptsamlingen

Bibliotekar

Poppe-Jensen, Christian

25 % stilling

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Sekretær/førstesekretær

Abusdal, Bjørn

½ stilling + vikar/engasjement, ½ stilling

Magasinene (oppstilling)

Avd.leder/førstekonsulent

Bagge, Bjørn-Arvid

 

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

Sekretær

Moe-Nilssen, Nils-Erik

Engasjement, ½ stilling, til 15.06.

 

Egenberg, Kåre

Engasjement, 100 % st. til 14.08., ½ st. fra 15.08.

 

Gamlemshaug, Kåre

Engasjement 28.04.- 15.08.

 

Vasques, Enrique

Engasjement fra 18.09.

 

Billedsamlingen

Univ.bibliotekar

Greve, Solveig

 

Førstekonsulent

Digranes, Åsne

 

Fotograf/førstekonsulent

Heiselberg, Morten

Fra 01.06.

Førstesekretær

Endresen, Torill

Engasjement, ½ stilling

Fotograf/forskn.tekniker

Langedal, Gøran

Engasjement til 17.02.

Forskningstekniker

Seterås, Kristian

Engasjement, ½ stilling, til 17.02.

Fullmektig

Wammen, Mona

Engasj., 100 % st. til 17.02., 75 % st. fra 18.02.

 

IT-AVDELINGEN

Kontorsjef

Iversland, Leif Magne

 

Avd.ingeniør/1.konsulent

Arnesen, Erik

 

Avd.ingeniør/overingeniør

Bråthen, Jan Inge

 

Avdelingsingeniør

Fivelstad, Gunnar S.

 

Sekretær

Martinsen, Hans Jacob

Engasjement til 30.06.

 

TEKNISK AVDELING

Avdelingsleder

Førde, Steinar

Til 10.05.

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling

Førstebetjent

Ustad, Øystein

Fung. avdelingsleder fra 10.05.

Førstebetjent

Sivertsen, Jan Sigvart

 

Førstesekretær

Seterås, Kristian

Vikar, ½ stilling, 18.02.-12.03.

Førstebetjent

Heintz, Christian

Vikar/eng., ½ st. 03.04.-13.06., 100 % st. fra 14.06.

 

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Aas, Olav

 

Førstebibliotekar

Mikki, Susanne

 

Univ.bibliotekar

Vaula, Dag

 

Univ.bibliotekar

Tødenes, Øystein

100 % stilling, perm. fra 40 % stilling

Hovedbibliotekar

Kullerud, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Nord, Asta Lunde

 

Avdelingsbibliotekar

Utkilen, Anne-Grete

½ stilling til 31.08.

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

Fra 01.09.

Bibliotekar

Gjersdal, Aud

 

Bibliotekar

Skjøndal, Else

½ stilling til 31.08.

Bibliotekar

Xin, Feng-Xia

Vikar til 30.09., fast stilling fra 01.10.

Konsulent

Castillo, Miguel

 

Sekretær

Helle, Grace

 

Sekretær

Blindheim, Turid

40 % stilling

Sekretær

Skagen, Bo

40 % stilling til 31.01.

Sekretær

Nemec, Halina T.

Vikar, 20 % stilling 01.02-09.06., 40 % stilling

 

 

19.06-15.07., 90 % stilling 16.-31.07.

Sekretær (etterm.vakt)

Subbey, Larissa

19 % stilling, 17.01.-09.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Nemec, Halina T.

13 % stilling 17.01.-09.06., 35 % st. 04.09.-15.12.

Sekretær

Engelsen, Lillian

Engasjement

Bibliotekar

Hasan, Marina

Engasjement, 75 % stilling, fra 17.10.

 

DET MEDISINSKE OG DET ODONTOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Sivertssen, Svenn

Univ.bibliotekar

Lein, Regina Küfner

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Haukeland sykehus

Hovedbibliotekar

Hekland, Brita B.

 

Avdelingsbibliotekar

Bolstad, Randi

 

Bibliotekar

Poetschke, Ewa

½ stilling + vikar, ca. 1,5 månedsverk

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. fra 5 % stilling

Konsulent

Telle, Benthe-Katrin

½ stilling

Sekretær

Brekke, Tore

 

Sekretær (etterm.vakt)

Tran, Phuong

16 % stilling 17.01.-17.06., 20 % st. 28.08.-15.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Husztky, Peter

16 % stilling 17.01.-17.06., 18 % st. 28.08.-11.09.

Sekretær (etterm.vakt)

Nguyen, Lien

16 % stilling 12.09.-15.12.

Fullmektig

Høegh, Michael

Engasjement

 

Serukamba, Aurelia

Praksisplass til 23.06.

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. De prekliniske institutter

Avdelingsbibliotekar

Ask, Sigrun

 

Avd.bibl./bibliotekar

Jensen, Kari

 

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. fra 5 % stilling

Konsulent

Myking, Torill

½ stilling

Fullmektig

Strømmen, Randi

Engasjement

Det odontologiske fakultetsbibliotek

Avdelingsbibliotekar

Stokes, Sissel S.

 

Sekretær

Blindheim, Turid

½ stilling

 

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Johnsen, Tom

 

Førstebibliotekar

Hamre, Egil

 

Førstebibliotekar

Bakka, Pål H.

 

Hovedbibliotekar

Synnevåg, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Tjore, Gertie B.

 

Avdelingsbibliotekar

Utkilen, Anne-Grete

½ stilling til 31.08.100 % stilling fra 01.09.

Bibliotekar

Brommeland, Randi-K.

½ stilling til 31.08., perm. fra 01.03.

Konsulent

Songstad, Kari

 

Sekretær (etterm.vakt)

Kvalsøren, Anne H.

16 % stilling 01.02.-09.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Samset, Ingrid

16 % stilling 17.01.-09.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Pedersen, Jørgen

18 % stilling 21.08.-15.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Tang, Marthe

18 % stilling 21.08.-15.12.

Førstefullmektig/sekretær

Johansen, Grethe

 

Førstefullmektig

Winther, Hildegunn E.

Vikar, ½ stilling, 22.02-31.08.

 

DET JURIDISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Kongshavn, Halvor

 

Univ.bibliotekar

Jacobsen, Kirsti L.

½ stilling

Hovedbibliotekar

Ruud, Jørn W.

 

Avdelingsbibliotekar

Lønningen, Kate

 

Førstesekr./konsulent

Saksvik, Marit

 

Førstesekretær

Solemdal, Finn

80 % stilling + vikar, 20 % stilling, 01.09.-17.12.

Sekretær/etterm.vakt

Jensen, Kristin

25 % stilling 17.01.-16.06. + 21.08.-11.12.

Sekretær/etterm.vakt

Ellingsæter, Truls

25 % stilling 17.01.-16.06. + 21.08.-11.12.,

 

 

100 % stilling 19.06-18.07.

EU-dokumentasjonssenter (EDC)

Avdelingsbibliotekar

Glasser, Liv

 

Bibliotekar

Einen, Marit

½ stilling, utplassert fra Fylkesbiblioteket

 

DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Johnsen, Inger

Perm. til 21.02., sluttet 16.08.

Univ.bibliotekar

Tonning, Anne S. Vedvik

Fung. avd.leder fra 17.08.

Hovedbibliotekar

Schilbred, Eli

Fung. avd.leder til 21.02.

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

½ stilling til 31.08.

Bibliotekar

Skjøndal, Else

½ stilling til 31.08., 100 % stilling fra 01.09.

Konsulent

Wedvich, Hilde

Vikar, ½ stilling

Førstesekretær

Wedvich, Hilde

100 % stilling, perm. fra ½ stilling

Førstesekretær

Seterås, Kristian

Vikar, ½ stilling, til 31.03.

Sekretær

Seterås, Bård

Vikar, ½ stilling, til 18.02. + fra 14.08.

Sekretær (etterm.vakt)

Seterås, Bård

32 % stilling 17.01.-15.05., 18 % st. 21.08.-11.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Moe-Nilssen, Nils-Erik

32 % stilling 15.05.-19.06., 18 % st. 21.08.-11.12.

 

Strømmen, Inger

Engasjement, 70/80 % stilling

 

Ullestad, Synnøve

Engasjement, 30 % stilling, til 30.06.

 

AVDELING FOR FORSKNINGSDOKUMENTASJON

Avd.leder/seksjonssjef

Hauge, Jostein Helland

Konverteringsprosjektet

Avdelingsbibliotekar

Blytt, Marit

½ stilling til 31.05.

Avdelingsbibliotekar

Åsmul, Anne Bjørkum

½ stilling til 30.06., 100 % stilling fra 01.07.

Førstesekretær

Abrahamsen, Bjørg

 

Sekretær/førstesekretær

Strømme, Kjell-Erik

 

 Forskingsdokumentasjon

Førstekonsulent

Asserson, Anne G.

 

Førstekonsulent

Revheim, Johanne

80 % stilling

Konsulent

Fosse, Tor Øyvind

½ stilling

Konsulent/1.konsulent

Bozec, Gaëlle

Engasjement

Sekretær

Nilsen, Torhild

Engasjement

Sekretær

Malik, Imtiaz

Engasjement til 30.06.