VEDLEGG 5:  NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes:

§           Medlem i "European Association of Distance Teaching Universities EADTU), Library and Learning Support Group"

§           Rådsmedlem i BIBSYS

§           Medlem i Nasjonalt utvalg for universitets- og høgskolebibliotekene (NUUB) under Det norske universitets- og høgskoleråd

 

Fakultetsbibliotekar Tom Johnsen:

§         Prosjektplanleggingsreise til University of Dar es Salaam, Tanzania, 13.-17.11., finansiert av Univ. i Bergen, i forbindelse med prosjektet ”Budsjett 2000 – strategisk satsing for u-landsorientert forskning og utdanning”

 

Avdeling for forskningsdokumentasjon har arrangert

§         nasjonalt arbeidsmøte om digital publisering ved U&H-institusjonene 03.-04.04.

§         seminar om digitalisering 07.09.

 

Avdelingsleder Jostein H. Hauge:

§         sekretær i Nasjonalt utvalg for universitets- og høgskolebibliotekene (NUUB) under Det norske universitets- og høgskoleråd

§         medlem i det nasjonale Fægri-utvalget for forskningsdokumentasjon

§         medlem av programkomiteen for CRIS 2000

 

Kontorsjef Leif Magne Iversland:

§         leder for IT-forum under Nasjonalt utvalg for universitetsbibliotekene

 

Universitetsbibliotekar Solveig Greve:

§         medlem i Norsk Muesumsutviklings utvalg for rettighetsspørsmål

§         eksternt medlem i styret for Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling spesialisert kunst

 

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne og universitetsbibliotekar Ragnhild Ullern:

§      medlemmer i styringsgruppen for HUMORD (tesaurus for humanistiske fag)

 

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn:

§         Medredaktør for Juridisk nettviser

§         Medlem i redaksjon for BIBSYS emneportal

§         ressursperson/juridisk konsulent for Programkomiteen for det digitale bibliotek under Arbeids­gruppen for digitale læremidler ("Laukholmutvalget")

§         medlem i styret for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

§         medlem i Universitets- og høgskoleutvalget under NFF

 

Førstebibliotekar Egil Hamre:

§         Medlem i Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI), oppnevnt av Riksbibliotektjenesten

§         Medlem i fagredaksjon for samfunnsøkonomi i BIBSYS emneportal

§         Medlem i referansegruppe for prosjekt for ny norsk Dewey-utgave (DDK5)

 

Medlemmer i BIBSYS referansegrupper (varamedlemmer i parentes):

 

Samlinger:                      Sigrun Ask

Søk:                               Egil Hamre, leder

Dokumentlevering:                                                         (Agnes J. Bakkevig)

Akkvisisjon:                                                                  (Unni Janbu)

ISI:                                                                               (Erik Arnesen)

FORSKDOK                Anne Asserson

 

Avdelingsbibliotekar Bjørg Lund:

§         Medlem/leder for MONO-PERI-gruppen i BIBSYS

 

Avdelingsbibliotekar Kate Lønningen:

§         Medlem av BIBSYS’ styre (tom. januar 2000)

§         Leder for arrangementskomiteen for seminaret ”Teambygging: ulikt utgangspunkt – felles mål”

§         Medlem i programkomiteen for konferansen ”Opp og fram eller over og ut? – bibliotek i et endret samfunn”

 

Avdelingsbibliotekar Sigrun Ask:

§         Medlem i MESH arbeidsgruppe i BIBSYS

 

 

I tillegg har mange av de tilsatte ved UB deltatt i nasjonale og internasjonale konferanser, møter, mv.