VEDLEGG 4: UTSTILLINGER VED UB I 2000

 

I 2000 ble det arrangert 16 utstillinger ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjoner:

 

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Nye religioner – nyreligiøsitet. Frelst eller forført?

Kafka 2000

Festspillutstilling

Glimt fra Norges fjellverden

Nye julebøker gamle julekort og julemerkelapper

Sandviken i fotografier og modeller

 

Ved billedsamlingen:

Morten Heiselberg: Fotografier fra Kamchatka

Sophus Tromholt, 1856-1891

 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek:

Utstilling av bøker og tidsskrift innen naturvitenskap fra KSB Publisher's Services (England)

Presentasjon av Institutt for den faste jords fysikk

Kart på Internett

 

Ved Det medisinske fakultetsbibliotek:

Utstilling av bøker og tidsskrifter innen medisin fra Studia

Utstilling av bøker og tidsskrifter innen medisin fra KSB Publisher's Services (England)

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Det juridiske fakultet 1999: avhandlinger og bøker

Kvinnelige jurister

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC:

Innføring av EURO

Genteknologi

Helse, miljø og sikkerhet

 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Nytt hovedfag i pedagogikk starter V2000

Det usynlige akademia (om IKT-basert læring og undervisning)

Samspill og motspill i klasserommet (om PPT og spesialpedagogikk)