VEDLEGG 3: PUBLIKASJONER FRA TILSATTE VED UB 2000

 

 

Garnes, Kari: ”Library Support for Distance Learners: Present Situation and Future Challenges in Norway”. I: Writing the Ivory Tower – Linking Universities across Europe. (konferanserapport fra EADTU Millenium Conference, Paris, 28.-30.09. 2000)

 

Gatland, Jan Olav: Repertoaret ved Det norske theater 1850-1863 (også publisert elektronisk)

 

Gatland, Jan Olav: ”André Gide – mellom sjølvbiografi og diktning”. I: Bokvennen 3/2000

 

Glasser, Liv: Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU, med henvisninger til offisiell betegnelse og nummer]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [oppdatert web-dokument]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/direktiv.htm

 

Glasser, Liv: Kvinner og EU: en bibliografi - et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [oppdatert web-dokument]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm

 

 Glasser, Liv: Schengen-bibliografi: et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultets­bibliotek/ EDC, 1997– . - [oppdatert web-dokument]. - http://www.ubb.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm

 

 Glasser, Liv: Patent på liv: patentdirektivet og andre bestemmelser om genteknologi: bibliografi – et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 2000– . - [Oppdatert web-dokument]. - www.ub.uib.no/avdeling/edc/patentdirektiv.htm

Glasser, Liv: Europakonvensjonen 1950-2000: utstilling ved Det juridiske fakultetsbibliotek UBB 2001 / ved LG og Halvor Kongshavn. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000. - 4 s. - [Pamflett og web-presentasjon til utstilling ved Ubbjur åpnet des 2000]. - Web: www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2001.htm

Jacobsen, Kirsti Lothe: Systematisk katalog: klasse L rettvitenskap. - Bergensutgaven / ved KLJ og Halvor Kongshavn. - Bergen: Det juridiske fakultet, 2000. - 61 s. - ISBN 82-7960-005-1. - Web: www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm

Jacobsen, Kirsti Lothe: Mønsterbesvarelser: en oversikt over publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø (1980-) / ved KLJ og Halvor Kongshavn. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm

Kongshavn, Halvor: Systematisk katalog: klasse L rettvitenskap. - Bergensutgaven / ved Kirsti Lothe Jacobsen og HK. - Bergen: Det juridiske fakultet, 2000. - 61 s. - ISBN 82-7960-005-1. - Web: www.ub.uib.no/fag/rettsvit/L-kat99.htm

 

Kongshavn, Halvor: Jus – rettsreglene – domstolene // Praktisk rettskildelære [forelesning/ innføring på web]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Kongshavn, Halvor: Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS: forelesning/innføring 3. avdeling jus Bergen. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1999– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm

Kongshavn, Halvor: Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger. - Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler, 1998–. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/opphavsr.htm

Kongshavn, Halvor: Europakonvensjonen 1950-2000: utstilling ved Det juridiske fakultetsbibliotek UBB 2001 [pamflett og web-presentasjon til utstilling ved Ubbjur åpnet des 2000] / ved Liv Glasser og HK. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000. - 4 s. -  www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/utst2001.htm

Kongshavn, Halvor: Juridisk nettviser [nasjonal web-database med pekere mot juridisk informasjon på nettet] / Pål A. Bertnes, Eigill Fareth og HK (red.). - Oslo/Tromsø/Bergen: De juridiske fakultetsbibliotekene, 2000– . - www.ub.uio.no/ujur/baser/index.html

Kongshavn, Halvor: Dagsseminar om opphavsrett og digitale læremidler Bergen, 14. juni 1999 [web-rapport] / hovedansvarlig for seminaret HK sm Kari Christensen. - Oslo/Bergen: Arbeidsgruppa for digitale læremidler; Riksbibliotektjenesten; Universitetsbiblioteket, 2000. - www.rbt.no/kurs-kon/rbt/1999/digital/

Kongshavn, Halvor: Søk etter kildene i EU og EØS. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/eueos.htm

Kongshavn, Halvor: Mønsterbesvarelser: en oversikt over publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø (1980-) / ved Kirsti Lothe Jacobsen og HK. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 2000– . - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm