Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2000

 

Bergen, juli 2001

 

1. ORGANISERING OG OPPBYGGING

1.1.    Styringsorganer
1.2.    Faste utvalg
1.3.    Avdelinger


2. MÅL FOR VIRKSOMHETEN


3. RESULTATER

3.1.    Prioriterte oppgaver/resultatmål som er
          gjennomført i 2000

3.2.    Prioriterte oppgaver/resultatmål som en ikke
           fikk
           gjennomført i 2000

3.3.    Universitetsbiblioteket i tall 2000
3.4.    Hovedtrekk ved utviklingen i 2000
3.5.    Tilgjengelige ressurser i 2000
3.6.    Lån, besøk, tilvekst, katalogisering
3.7.    Elektroniske tjenester
3.8.    Brukeropplæring/informasjonsformidling
3.9.    Forskning og utvikling, publisering
3.10.  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
3.11.  Utbygging/ombygging/planarbeid
3.12.  Kompetanseutvikling
3.13.  Arbeidsmiljøtiltak


4. VEDLEGG

Vedlegg 1:  Tabeller og diagram (OBS!!! Filen er stor)

Vedlegg 2:  Organisasjonskart for UB

Vedlegg 3:  Publikasjoner fra tilsatte ved UB

Vedlegg 4:  Utstillinger ved UB i 2000

Vedlegg 5:  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vedlegg 6:  Personale ved UB i 2000

Vedlegg 7:  Medlemmer i råd og styre i 2000