VEDLEGG 2:       UNIVERSITETSBIBLIOTEKET  I  BERGEN
                                           ORGANISASJONSKART 2000