Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2007

 

Bergen, juni 2008


Innhald

  1.  Organisering og oppbygging
       1.1.   Organisasjonskart
       1.2.   Styret for UB
       1.3.   Bibliotek/einingar
 

  2.  Resultat
       2.1.   Universitetsbiblioteket i tal
       2.2.   Det digitale biblioteket
       2.3.   Effektiv ressursutnytting
       2.4.   Omorganisering
       2.5.   Kompetanseheving

  3.  Tilgjengelege ressursar, økonomi, personale

  4.  Publikumstenester, lån, bruk av samlingane

  5.  Samlingar: tilvekst, bestand, katalogisering

  6.  Forsking og utvikling, publikasjonar, formidling
       6.1.  Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2007
       6.2.  Utstillingar ved UB i 2007

  7.  Arbeidsmiljøtiltak/HMS-arbeid
 

  Vedlegg: UB Bergen - kvalitets- og resultatindikatorar 2003-2007