4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR,
FORMIDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.  Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2007

1. Bagge, Bjørn-Arvid. Eiendomsmarkedet i Bergen 1686-1802 : en undersøkelse av eiendomsforhold og eiendomsmarkedet i Bergen i perioden 1686-1802. Avhandling til MA-graden. Bergen: Universitetet i Bergen 2007

2. Bjørsvik, Britt-Inger. Se nr. 28.

3. Bolstad, Randi. Se nr. 28.

4. Fosnes, Dag Roar. Holbergprisen 2007: Rettsstat i krise. Wer soll der Hüter der Verfassung sein

5. Gatland, Jan Olav; Vasquez, Pedro. Inkunablar ved Universitetsbiblioteket i Bergen. Bergen: Universitetsbiblioteket i Bergen 2007. 28 s. UiB

6. Gatland, Jan Olav; Vasquez, Pedro. Welhaven i 200 år (utstillingskatalog). Bergen: Universitetsbiblioteket i Bergen 2007. 16 s. UiB

7. Gjersdal, Aud. Faglige diskurser i ISA : en studie av forskningsfeltet informasjonssøkeadferd. Avhandling til MA-graden. Oslo: Høgskolen i Oslo 2007

8. Gjersdal, Aud. Kunnskap til folk flest. Debattinnlegg i Bergens Tidende 09.12. 2007

9. Greve, Solveig. Sophus Tromholt - nordlysforsker og fotograf. Innledning i opptrykk av S.Tromholt: Under nordlysets Straaler. 1885. Bergen 2007

10. Greve, Solveig. Fact and Fiction. Local history told through archival. Photographs. Konferanseinnlegg.

11. Greve, Solveig. Se nr. 20.

12. Greve, Solveig. Se nr. 21.

13.  Nagel, Anne-Hilde; Strand, Roger; Gullbekk, Eystein; Hillesøy, Per Gunnar; Lillehaug, Johan; Norheim, Ole Frithjof; Spjelkavik, Johanne; Smith, Kari; Golmen, Karen; Vevle, Kjetil. Utdanning i akademisk redelighet - Tiltak for etikk i utdanningene ved Universitetet i Bergen. Bergen: UiB 2007

14.  Gullbekk, Eystein. Se nr. 37.

15.  Ihlen, Per Gerhard; Wedin, M. Cercidospora alpine sp. nov and a key to the species in Fennoscandia. Lichenologist 39: 1-6. 2007

16.  Jacobsen, Kirsti Lothe. Bibliografi 1963-2006. I: Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk 2007. ISBN 978-82-05-37592-5. s. 801-806. UiB

17.  Jacobsen, Kirsti Lothe. Spedalske og norsk lov. Utstillingsartikkel. Bergen 2007

18.  Jacobsen, Kirsti Lothe. Polaråret markeres: Norges rettigheter i polarområdene. Utstillingsartikkel. Bergen 2007

19.  Jacobsen, Kirsti Lothe. Holbergs internasjonale minnepris 2007: Ronald Dworkin. Utstillingsartikkel. Bergen 2007

20.  Johansen, Hanne Marie; Greve, Solveig. Fotografi som dokumentasjon og kilde til historien om kvinner i arbeidslivet. Utfordringer og muligheter. Fast ukeseminar ved SKOK; 2007-09-19 - 2009-09-19. UiB

21.  Johansen, Hanne Marie; Greve, Solveig. Hairdressers, secretaries, and textile workers: Photography as illustration and source to the history of women employees in Norway 1920's to 1960's. Collecting women's Lives 7th-9th September 2007; 2007-08-07 - 2007-09-09. UiB

22.  Kavli, Solveig M.L. Se nr. 29.

23.  Kavli, Solveig M.L. Se nr. 30.

24.  Kongshavn, Halvor. Bibliotekaren (fast spalte) I: Injuria nr 1-6. Bergen 2007

25.  Landøy, Ane. Digital books in Bergen - some thoughts on challenges in digitization. I: The Rumanian Journal for Information Specialists.

26.  Landøy, Ane; Repanovici, Angela. Information Literacy Applied on Electronic Resources - Practices from Brasov, ROMANIA and Bergen, NORWAY. Published on the IFLA homepage 2007.

27.  Lothe, Pernille Riise. Se nr. 28.

28.  Mikki, Susanne Ruth; Bolstad, Randi; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Bjørsvik, Britt-Inger; Lothe, Pernille Riise. Rapport : Undervisningsgruppen ved UB. Bergen: UiB 2007.

29.  Mikki, Susanne Ruth; Kavli, Solveig M.L.; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Hunskår, Irene; Hafstad, Sissel. Søk & Skriv for kursholdere: bibliotekundervisning i høyere utdanning. UiB: BORA 2007. 43 s.

30.  Mikki, Susanne Ruth; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Kavli, Solveig M.L.; Hunskår, Irene; Hafstad, Sissel. Søk & Skriv. UiB 2007.

31.  Fosse, Elisabeth; Rullestad, Tove. Faktorer som influerer på ansattes trivsel og velvære. En intervjuundersøkelse i et forsikringsselskap. Bergen: Universitetet i Bergen 2007. 83 s.

32.  Ruud, Jørn W.: Polaråret markeres: Riksgrensen. Webartikkel.

33.  Lygre, Henning; Reuter, Nathalie; Rødland, Ingunn. Bioinformatikk anvendt på lokalanestetikas virkningsmekanisme. I: Den norske tannlegeforenings tidende; 117 (11), s. 672-675. UiB

34.  Skagen, Therese Skarås. Se nr. 28.

35.  Skagen, Therese Skarås. Se nr. 29.

36.  Skagen, Therese Skarås. Se nr. 30.

37.  Tonning, Anne Sissel Vedvik; Gullbekk, Eystein. Information literacy education at the Faculty of Psychology – a cumulative discipline-based information literacy programme. LILAC 2007; 2007-03-26 - 2007-03-28 UiB

38.  Torras, Maria Carme. Se nr. 28.

39.  Torras, Maria Carme; Se nr. 29.

40.  Torras, Maria Carme; Se nr. 30.

41.  Vasquez, Pedro. Se nr. 5.

42.  Vasquez, Pedro. Se nr. 6.

43.  Aas, Olav. Fjern Cladosporium macrocarpum frå den norske svartelista. Blyttia : Norsk botanisk forenings tidsskrift; 64 (4), s. 237-237 UiB

 

 

6.2.  Utstillingar ved UB i 2007

 

 

I 2007 vart det arrangert 20 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar: 

Ved Bibliotek for humaniora (tidl. Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek), inkl. Spesialsamlingane:

Inkunablar - dei første trykte bøkene

100 år siden Edvard Grieg døde

Welhaven i 200 år

Linné-forelesninger i Martin Vahl-manuskript

 

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek:

”Dagens namn”: Kjende naturforskarar – dagleg presentasjon i utlånsskranken

Louise Arner Boyd: Kvinne med reiselyst og forskertrang som satte spor på kartet (markering av Polaråret)

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Spedalske og norsk lov

Polaråret markeres: Norges rettigheter i polarområdene

Holbergs internasjonale minnepris 2007: Ronald Dworkin

Årets bøker fra Det juridiske fakultet

 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Mobbing på arbeidsplassen

Angstlidelser hos barn og unge

Whistleblowing – varsling

Atferdsvansker hos barn og unge – behandlingsmetoder i Norge

Semesterstart

Å varsle eller ikke varsle

Positiv psykologi

 

Ved Biletsamlinga:

Sophus Tromholt, fotograf i Kautokeino 1883

Edvard Grieg: Jubileumsutstilling

Amatørfotograf Grundtvig Olsens landskapspanoramaer

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 

 

 

 Figuren viser talet på avdelingar/einingar i prosent som har gjennomført HMS-tiltak/har etablert HMS-rutinar i perioden 1997-2007.