4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  6.  FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR, FORMIDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2006

  

  1.  Kolstø, Stein Dankert; Bungum, Berit; Arnesen, Erik; Isnes, Andres; Kristensen, Terje; Mathiassen, Ketil; Mestad, Idar; Quale, Andreas; Tonning, Anne Sissel Vedvik; Ulvik, Marit. Science students' critical examination of scientific information related to socio-scientific issues. Science Education 2006;90(4):632-655

  2.   Bagge, Bjørn Arvid. Modern technology - modern library premises. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 15-31

  3.   Bakka, Pål Hermod. Bibliotekportalen - the Library in Cyberspace. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 87-110

  4. Bozec, Gaëlle. Community efforts help repository development. I: Research Information 24

  5.   Garnes, Kari; Landøy, Ane, Repanovici, Angela (red.). Aspects of the Digital Library. Laksevåg, Norway: Alvheim og Eide akademisk forlag 2006. ISBN 82-90359-76-4. 284 s.

  6.   Garnes, Kari. About the digital library at University of Bergen Library. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 7-13

  7.   Gatland, Jan Olav. Det litterære liv. Rolv Thesen og hans tid. Bergen: Vigmostad og Bjørke 2006. ISBN 8241904525. 276 s.

  8.   Gatland, Jan Olav. "Di gamle og trøyte Hulda [Garborg]". Dag og Tid 2006

  9.   Gatland, Jan Olav. Då DNS fornærma Ibsen. Bergens Tidende 2006

10.    Gatland, Jan Olav. Ukjend Hamsun-skatt på UB. Bergens Tidende 2006

11.   Greve, Solveig (red.). ”Ferdige mens De venter!” – Portretter fra Landsutstillingen I Bergen 1928. Bergen 2006, 176 s.

12.   Greve, Solveig. ”Ferdige mens De venter!” – Fotografiske minner fra en utstilling. I: ”Ferdige mens De venter!” – Portretter fra Landsutstillingen i Bergen 1928. Bergen 2006, s. 5-17

13.   Greve, Solveig. Digitisation as a strategy for preservation and dissemination of photographic archives. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 137-152

14.   Ihlen, Per Gerhard. An introduction to lichenology and to the Norwegian lichen flora. I: Graphis Scripta 2006;18:31-31

15.   Ihlen, Per Gerhard. The remarkable story of Johan J. Havaas. I: Graphis Scripta 2006;18:29-30

16.   Jacobsen, Kirsti Lothe. Ibsen i retten - retten i Ibsen. Ibsen med juridiske briller. Det juridiske fakultets skriftserie nr. 111. Bergen: Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen 2006. ISBN 82-7960-042-6. 32 s.

17.   Jacobsen, Kirsti Lothe. Traktater: En bibliografi. Nettdokument. Bergen 2006.

18.   Jones, Richard. Institutional Repositories. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 111-126

19.   Kavli, Solveig M.L.. Se nr. 28.

20.   Kongshavn, Halvor. Idunn.no på vei I: Klartekst: Universitetsforlagets magasin, nr. 3 (2006)

21.   Bertnes, Pål A., Kongshavn, Halvor. Norwegian Law Libraries. I: A Proactive Approach; Law Libraries Scandinavian Studies in Law; vol 49. Stockholm: Stockholm Institute for Scandinavian Law, 2006

22.   Kongshavn, Halvor; Sivertssen, Svenn. The Medical and Law Libraries - and the Digital Challenge. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 45-56

23.   Kyrkjebø, Rune. Parchment and paper in digital University Libraries - new contexts for manuscript and archival collections. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 127-136

24.   Landøy, Ane. Implementing the Digital Library - some theories and experiences on leadership of change. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 169-182

25.   Landøy, Ane. Se nr. 5.

26.   Mikki, Susanne Ruth; Aas, Olav. Carl Friedrich Naumann og geologiens historie i Norge. Naturen 2006;130(6):272-278

27.   Mikki, Susanne Ruth; Aas, Olav. Første geologiske beskrivelser – Et verk finner veien tilbake. På Høyden (Internavis for Universitetet i Bergen) 2006

28.   Mikki, Susanne Ruth; Kavli, Solveig M.L.. Enabling the student to write a good thesis: Combining information retrieval with the writing process. InfoTrend 2006;61(4):112-120

29.   Mikki, Susanne Ruth; Stangeland, Elin. E-books and their future in academic libraries. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 153-168

30.   Pedersen, Jørgen. Habermas' rekonstruktive samfunnsvitenskap . Norsk Filosofisk Tidsskrift 2006;41(2):119-137

31.   Pedersen, Jørgen. Rasjonell rekonstruksjon som metodisk innstilling. En undersøkelse av Jürgen Habermas' metode. Universitetet i Bergen: Senter for Vitenskapsteori 2006. ISBN 82-7733-048-0. 108 s.

32.   Rødland, Ingunn. Forskning i u-land usynliggjøres. Bok og bibliotek 2006(6):58-60

33.   Sivertssen, Svenn. Se nr. 22

34.   Skagen, Therese. Se nr. 41

35.   Stangeland, Elin; Moe, Marianne. How and why is the NORA project adding value to the institutional repositories established in Norway?. I: Proceedings from CRIS 2006 – Enabling Interaction and Quality: Beyond the Hanseatic League

36.   Stangeland, Elin. Se nr. 29

37.   Svellingen, Rolf; Helland, Jenny Marie. Norsk språk og kultur i Vesterveg. Fyredrag frå seminar 2. juli 2005 ved Vestnorsk utvandringssenter, Sletta, Radøy. Bergen: Norsk bokreidingslag, Vestnorsk utvandringssenter, Vestmannalaget 2006. ISBN 82-7834-031-5. 85 s.

38.   Søndenå, Ola. "Alt dette makalause" - Fra verdensutstillinger til Landsutstillingen i Bergen 1928. I: ”Ferdige mens De venter!” – Portretter fra Landsutstillingen i Bergen 1928. Bergen 2006, s. 21-44

39.   Tonning, Anne Sissel Vedvik. The Learning Centre Model at the University of Bergen Library. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 57-73

40.   Tonning, Anne Sissel Vedvik. Se nr. 1

41.   Torras, Maria Carme; Skagen, Therese Skarås. User Education at the Digital Library: Physical and Intellectual Access to Information through Digital Literacy. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 75-86

42.   Torras, Maria Carme; Vaagan, Robert W. Websites and internationalization: A survey of Norwegian academic, research and special libraries. Libri (Copenhagen) 2006;56(1):28-37

43.   Aas, Olav. Alveld og alveldforsking i Sogn og Fjordane - historikk og status. Kor langt er me komne i landet og i fylket vårt. Fagdag: Ytre Sogn forsøksring; 29.09. 2006

44.   Aas, Olav. Se nr. 26

45.   Aas, Olav. Se nr. 27

46.   Åsmul, Anne Bjørkum. The card conversion project at the University of Bergen Library. I: Aspects of the Digital Library. Laksevåg 2006, s. 31-44

 

 

Utstillingar ved UB i 2006

  

I 2006 vart det arrangert 22 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar:

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Fragment av Henrik Ibsen

Tina Modotti

Godbiter (Spesialsamlingane)

Vi har bidratt (Spesialsamlingane)
 

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek:

”Dagens namn”: Kjende naturforskarar – dagleg presentasjon i utlånsskranken

Godbit frå samlinga – Carl Friedrich Naumann

Fysikknett.no – i høve det internasjonale fysikkåret 2005
 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

EU- bestemmelser regulerer også idrett

Ibsen i retten, retten i Ibsen: Ibsen med juridiske briller

Jøders rettsstilling i Norge: en historisk oversikt frem til 1851

Politiets rolle i det norske Shoah
 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Vendepunkter

PBL – problembasert læring

ADHD

CRIME – ”påskepsykologi”

Tretthet

Søvnproblemer

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet våren 2006

Barn og tidsklemme

Freud-jubnileum,

PTSD - Posttraumatisk stresslidelse


 

Ved Biletsamlinga:

Kvinner i arbeidslivet 1905 - 1960

Ferdige mens De venter, Landsutstillingen i Bergen 1928

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 

 

 

Figuren viser talet på avdelingar/einingar i prosent som har gjennomført HMS-tiltak/har etablert HMS-rutinar i perioden 1997-2006.