Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2005

 

Bergen, juni 2006


 

Innhold


  1.  Organisering og oppbygging

1.1.    Organisasjonskart
1.2.    Styret for UB
1.3.    Avdelingar

  2.  Resultat

2.1.    Universitetsbiblioteket i tal 2005
2.2.    Satsing på det digitale biblioteket
2.3.    Sterk auke i bruken av elektroniske ressursar
2.4.    Nyopning av Det historisk-filosofiske fakultetsbiblioteket
2.5.    Kompetanseheving
 

  3.  Tilgjengelege ressursar, økonomi, personale

  4.  Publikumstenester, lån, bruk av samlingane

  5.  Samlingar: tilvekst, bestand, katalogisering

  6.  Forsking og utvikling, publikasjonar, formidling
       Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2005
       Utstillingar ved UB i 2005

  7.  Arbeidsmiljøtiltak/HMS-arbeid

 

  Vedlegg: UB Bergen - kvalitets- og resultatindikatorar
                     2003-2005