4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.  6.  FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR, FORMIDLING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2005

 

 

Fosnes, Dag Roar. Kristenretten i norsk middelalder: en oversikt. Webpublikasjon 2005

 

Gatland, Jan Olav. H. C. Andersen ved UB [Kronikk]. I: Bergens Tidende 2005

 

Gatland, Jan Olav. Om pripne biografar. I: Prosa 2005;11(4):30-33

 

Gatland, Jan Olav. Rolv Thesen. I: Norsk Biografisk leksikon, Bind 9. Oslo: Kunnskapsforlaget 2005. ISBN 82-573-1011-5

 

Gatland, Jan Olav. Romancier og aktivist: Nordahl Grieg. I: Norsk-tyske forbindelser gjennom hundre år - ikke bare laks og pølser. Berlin: Berliner Wissenschafts-Verlag 2005. ISBN 3-8305-1074-8. s. 199-199

 

Gatland, Jan Olav. Torvald Tu. I: Norsk Biografisk leksikon, Bind 9. Oslo: Kunnskapsforlaget 2005. ISBN 82-573-1011-5

 

Gatland, Jan Olav. Åsmund Sveen. I: Norsk Biografisk leksikon, Bind 9. Oslo: Kunnskapsforlaget 2005. ISBN 82-573-1011-5

 

Gatland, Jan Olav. Brevgave fra bergensmaler (Arne Lofthus). Bergen [Internett] 10.05.2005

 

Gatland, Jan Olav. Godbit av en bønnebok. I: Bergens Tidende 28.11.2005

 

Glasser, Liv. Kyoto-protokollen og klimakvoter: en oversikt. Webpublikasjon 2005

 

Glasser, Liv. Konkurranserett: en kortfattet orientering. Webpublikasjon 2005

 

Glasser, Liv; Kongshavn, Halvor. Europakonvensjonen og menneskerettighetene: en kortfattet orientering. Webpublikasjon 2005

 

Glasser, Liv; Ruud, Jørn Wangensten. Fra EU-direktiv og -forordning til norsk lov. Webpublikasjon 2005

 

Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor. Publiserte juridiske eksamensbesvarelser: masterstudiet 2003-. Webpublikasjon 2005

 

Jacobsen, Kirsti Lothe; Kongshavn, Halvor; Ruud, Jørn Wangensten. Det norske flagget: fra middelalderen til det samiske flagget. Webpublikasjon 2005

 

Jacobsen, Kirsti Lothe; Ruud, Jørn Wangensten. Endring av Grunnloven: særskilt om endringen 2004 av ytringsfrihetsbestemmelsen i § 100. Webpublikasjon 2005

 

Johansen, Hanne Marie. IDA BLOM, SØLVI SOGNER og BENTE ROSENBECK: Kvinner i den vestlige verden fra år 1500 til i dag. Renessanse, reformasjon og revolusjon. Cappelen, Oslo, 2005, 395 s. [Anmeldelse]. I: Historisk Tidsskrift 2005;84(4):678-682

 

Johansen, Hanne Marie. Marriage or money? Legal actions for enforcement of marriage contracts in Norway.. I: The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Aldershot: Ashgate 2005. ISBN 0754637824. s. 23-37

 

Johansen, Hanne Marie. Marriage trouble, separation and divorce in early modern Norway.. I: The Marital Economy in Scandinavia and Britain 1400-1900. Aldershot: Ashgate 2005. ISBN 0754637824. s. 175-189

 

Johansen, Hanne Marie; Andrews, Therese Marie. Mors alder ved fødsler - evig bekymring. I: Bergens Tidende 2005

 

Jones, Richard David; Andrew, Theo. Open access, open source and e-theses: the development of the Edinburgh research archive. PROGRAM-ELECTRONIC LIBRARY AND INFORMATION SYSTEMS 2005;39(3):198-212

 

Kongshavn, Halvor; Bertnes, Pål A. Praktisk rettskildelære: juridisk informasjonssøking. Oslo: Gyldendal Akademisk 2005. ISBN 82-05-31558-2. 199 s.

 

Kongshavn, Halvor. EU i det 21. århundre: nye utfordringer i jus og juridisk informasjon: rapport fra IALL-konferanse i Firenze sept 2005

 

Kyrkjebø, Rune. Charters in the Bergen University Library - xml encoding and digitisation in cooperation with the faculty [publisert konferansebidrag]. Biblio Brasov 2005; 12.05.2005 - 14.05.2005

 

Kyrkjebø, Rune; Ommundsen, Åslaug; Bruvik, Tone Merete. Medieval Parchment Fragments at Bergen University Library. UBB 2005

 

Landøy, Ane. Meeting changing student needs in a changing academic world. A strategy for cooperating with faculty [publisert konferansebidrag].

 

Lein, Regina Kufner. Nyheter i PubMed i 2005. I: SMH-nytt 2005;30(1):24-26

 

Mikki, Susanne Ruth; Arnesen, Erik; Bolstad, Randi; Ruud, Jørn Wangensten; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Utkilen, Anne-Grete. Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå. UiB Biblioteket 2005

 

Mikki, Susanne Ruth; Arnesen, Erik; Bolstad, Randi; Ruud, Jørn Wangensten; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Utkilen, Anne-Grete. Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen. UiB Biblioteket 2005

 

Mikki, Susanne Ruth; Arnesen, Erik; Bolstad, Randi; Ruud, Jørn Wangensten; Skagen, Therese Skarås; Torras, Maria Carme; Utkilen, Anne-Grete. Pedagogisk manual. UiB 2005

 

Mikki, Susanne Ruth; Kullerud, Marit. Finn våre ebøker. [Kunstnerisk og museal presentasjon] Universitetsbiblioteket UiB. 17.11.2005

 

Mikki, Susanne Ruth; Skagen, Therese Skarås; Rødland, Ingunn; Solvik, Ellen. Sitering og etikk . UiB 2005

 

Ruud, Jørn Wangensten. Unionens utenrikstjeneste og bergenseren som ble svensk i 1905. Webpublikasjon 2005

 

Ruud, Jørn Wangensten. Bergenseren som ble svenske. - Kronikk. - I: Bergens Tidende 30.05 2005

 

Rødland, Ingunn; Halskau, Øyvind; Martinez, Aurora; Holmsen, Holm A. alpha-Lactalbumin binding and membrane integrity--effect of charge and degree of unsaturation of glycerophospholipids. I: Biochimica et Biophysica Acta. Molecular and Cell Biology of Lipids 2005;1717(1):11-20

 

Søndenå, Ola. Faghistorisk prosjekt. Kartlegging av faghistorisk arkivmateriale ved UiB [Rapport] Universitetsbiblioteket UiB. 2005.

 

Torras, Maria Carme; Skagen, Therese Skarås; Mikki, Susanne Ruth; Bolstad, Randi; Utkilen, Anne-Grete; Arnesen, Erik; Ruud, Jørn Wangensten. Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket [Sluttrapport oktober 2005]. Universitetet i Bergen 2005. 20 s.

 

Vaagan, Robert Wallace; Torras, Maria-Carme. Web Portals and Internationalization: A Survey of Norwegian Academic, Research and Special Libraries [Vitenskapelig foredrag]. IFLA 2005; 14.08.2005 - 18.08.2005. Publisert i: IFLA2005s offisielle vevsider (http://www.ifla.org/IV/ifla71/papers/158e-Torras_Vaagan.pdf); 2005

 

Aas, Olav. Historien om soppforeningen i Bergen. Fra starten i 1904 til 1954. I: Soppforeningen i Bergen 100 år. "Den norden - og vestenfjeldske Sopforening". Bergen: Soppforeningen i Bergen 2005. s. 11-29

 

 

 

Utstillingar ved UB i 2005

 

 

I 2005 vart det arrangert 33 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar:

 

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Don Quijote: 400-årsjubileum for første utgivelse

Unionsoppløsningen 1905

Frå Bergen Museums Bibliotek til Det historisk- filosofiske fakultetsbibliotek (opningsutstilling)

§         Brosjyre/utstillingskatalog || Sjølve utstillinga

Opningsutstilling spesialsamlingane

Lysbildeutstilling ved opninga av HF-biblioteket

 

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek:

”Dagens namn”: Kjende naturforskarar – dagleg presentasjon i utlånsskranken

Mar-Eco.    Om det internasjonale prosjektet ”Kartlegging av biodiversitet langs den Midt-Atlantiske Ryggen

Finn våre e-bøker

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Å handle med vår fremtid

Unionsoppløsningen 1905

Publikasjoner av ansatte i juridiske bibliotek

Likeverd og tilgjengelighet

Kristenretten

 

 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Mastergrad i Barnevern

Hjelper det å snakke om det? Om nytteverdien av psykoterapi

Mobbing og destruktiv ledelse i arbeidslivet

Litteratur til master i barnevern

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Timely interventions for peaople with dementia and family care-givers in early dementhia

Moderne forskning med avbildning av hjernens funksjoner

Diabetes hos barn og ungdom: Psykologisk aspekter

Bjørn Christiansen - forkeren og grunnleggeren av Det psykologisk fakultet

Martin E.P.Seligman: Authentic Happiness: Using the New Positiv Psychology to Realize Your Potential for Lasting Fulfillment

Albert Bandura: Self-Efficacy

Stieg Mellin-Olsen

Sorg - svart og sviende. Hva gjør vi, og hva hjelper?

Utvikling av antisosial atferd og kriminalitet

Hvorfor er det så vanskelig å la barn være med på å bestemme?

Dr.gradsavhandlinger ved Det psykologiske fakultet gjennom 25 år

Julelektyre

 

 

Ved Biletsamlinga:

Gustav Brosing, Fotograf

Fargerik Fedrelandsånd 1905

Åpningsutstilling HF

Julekortutstilling

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 

 

 

 

 

Figuren viser talet på avdelingar/einingar i prosent som har gjennomført HMS-aktiviteter/har etablert HMS-rutinar i perioden 1997-2005.