Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2004

 

Bergen, mai 2005.


 

Innhold


  1.  Organisering og oppbygging

1.1.    Organisasjonskart
1.2.    Styret for UB
1.3.    Avdelingar

  2.  Resultat

2.1.    Universitetsbiblioteket i tal 2004
2.2.    Aktiv bruk av Universitetsbiblioteket
2.3.    Vidare utbygging av det digitale biblioteket
2.4.    Kompetanseheving
2.5.    Flytte- og ombyggingsprosjekt
2.6.    Internasjonalt samarbeid
 

  3.  Tilgjengelege ressursar, økonomi, personale

  4.  Publikumstenester, lån, bruk av samlingane

  5.  Samlingar: tilvekst, bestand, katalogisering

  6.  Forsking og utvikling, publikasjonar, formidling

  7.  Arbeidsmiljøtiltak/HMS-arbeid

  8.  Publikasjonar frå tilsette ved UB i 2004

  9.  Utstillingar ved UB i 2004

  Vedlegg: Kvalitets- og resultatindikatorar for UB Bergen