4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGAR: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.   FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR,
      FORMIDLING

 

 

 

 

 

 

 

7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

 

 

 

 

Figuren syner prosenten av einingar ved UB som har gjennomført grunnleggjande HMS-aktivitetar i perioden 1997-2004. Positive svar omfattar einingar som har svart "ja" eller "bør bli betre" på spørreskjema frå Bedriftshelsetenesta.

 

 

 

8.  PUBLIKASJONAR FRÅ TILSETTE VED UB I 2004 

Arnesen, Erik, Lein, Regina K., Mikki, Susanne, Skagen, Therese, Tonning, Anne Sissel Vedvik, Torras, Marie-Carme: Information Literacy: New Pedagogic Challenges for the University Library”. I Scandinavian Public Library Quarterly 2004, 37 (3), s. 14-17.

Gatland, Jan Olav: ”Holbergsamlinga ved UB”. Kronikk i Bergens Tidende; 20.04. 2004.

Gatland, Jan Olav: ”Den akademiske Holberg”. Utstillingskatalog, Bergen; 2004.

Gatland, Jan Olav: ”Åsmund Sveen”. Leksikonartikkel, Oslo; 2004.

Greve, Solveig: ”Sophus Tromholt". I Norsk Biografisk Leksikon, Oslo; 2004.

Hamre, Egil, Landøy, Ane, Mikki, Susanne, Skagen, Therese, Stangeland, Elin: E-bøker ved UiB. Sluttrapport for e-bok-prosjektet, Bergen, 2004. 30 s. 

Jacobsen, Kirsti Lothe: Norwegian law in foreign languages: a bibliography. Bergen, 2004 – webpublikasjon.

Landøy, Ane, Mikki, Susanne, Skagen, Therese, Stangeland, Elin: ”E-books at Bergen University Library?”. I Tidskrift för dokumentation 2004, 57, s. 27-31.

Flor og Lein, Regina K.: ”Informasjonskompetanse og kunsten å skrive for nettet” I: SMH-Nytt 2004, 29 (1), s. 12-14.

Mikki, Susanne, Arnesen, Erik, Lein, Regina K., Skagen, Therese, Torras, Marie-Carme: Kurs i informasjonskompetanse. Multimediaproduksjon, Bergen, 2004.

Mikki, Susanne, Arnesen, Erik, Lein, Regina K., Skagen, Therese, Torras, Marie-Carme: Undervisningsopplegg for informasjonskompetanse. Sluttrapport for IK-prosjektet, Bergen, 2004.

Ruud, Jørn W.: Norske lovforarbeider. En kortfattet veiledning. Bergen, 2004 – webpublikasjon.

Tonning, Anne Sissel Vedvik, Hamre, Egil, Mikki, Susanne: Læringssenter 2003 - sluttrapport. Bergen, 2004. 7 s.

Tonning, Anne Sissel Vedvik: Universitetsbiblioteket som læringssenter. Sluttrapport, Bergen, 2004.

Blom, H.H.; Ihlen, P.G.; Aas, Olav: ”Sporer til mangfold”. I: Naturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen: Bergen Museum-Nord 4 2004, s. 148-152.

Aas, Olav: ”UFO-ringen, Espevær”. I: Naturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen: Bergen Museum-Nord 4 2004, s. 266.

Aas, Olav: ”Rik soppflora, Lysekloster”. I: Naturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen: Bergen Museum-Nord 4 2004, s. 310.

Svarstad, H.; Aas, Olav: ”Gullhøna frå Hardangervidda”. I: Naturhistorisk vegbok. Hordaland. Bergen: Bergen Museum-Nord 4 2004, s. 522.

 

 

 

9:  UTSTILLINGAR VED UB I 2004 

I 2004 vart det arrangert 24 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar:

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Den akademiske Holberg

Holberg i 4 akter

Pablo Neruda

Eirik Vandvik

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek:

”Dagens namn”: Kjende naturforskarar

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Ludvig Holberg død i 250 år

Immanuel Kant død i 250 år

Ti nye land og ny konstitusjon: hvor går EU?

Krim fra virkeligheten

Det norske flagget

Valg til EU-parlamentet

Rasisme – gjelder oss alle

Ny student? Velkommen i biblitoeoket!

Endring av Grunnloven

Nissejuss

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Publikasjoner av ansatte ved Seksjon for utdanningsvitenskap

Mobbing på arbeidsplassen

Freud

Litteratur til master i barnevern

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Ved Biletsamlinga:

Over Bergen over tid

Dukker og tresverd

Badeliv

Vannlinje – Strandlinje (nett-utstilling)