Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2003

 

Bergen, mai 2004.


 

  1.  ORGANISERING OG OPPBYGGING

1.1.    Organisasjonskart
1.2.    Styret for UB
1.3.    Avdelingar

  2.  RESULTAT

2.1.    Universitetsbiblioteket i tal 2003
2.2.    Verksemda ved UB i 2003

  3.  TILGJENGELEGE RESSURSAR, ØKONOMI, PERSONALE

  4.  PUBLIKUMSTENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGANE

  5.  SAMLINGAR, TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING

  6.  FORSKING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONAR,
       FORMIDLING

  7.  ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

  8.  PUBLIKASJONAR FRÅ TILSETTE VED UB I 2003

  9.  UTSTILLINGAR VED UB I 2003