Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2002

 

Bergen, april 2003

 

  1.  ORGANISERING OG OPPBYGGING

1.1.    Organisasjonskart
1.2.    UBs styre
1.3.    Avdelinger

  2.  RESULTATER

2.1.    Universitetsbiblioteket i hovedtall 2002
2.2.    Hovedtrekk ved utviklingen i 2002

  3.  TILGJENGELIGE RESSURSER, ØKONOMI, PERSONALE

  4.  PUBLIKUMSTJENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGENE MV.

  5.  SAMLINGER, TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING

  6.  FORSKNING OG UTVIKLING, PUBLIKASJONER,
       FORMIDLING MV.

  7.   ARBEIDSMILJØTILTAK/HMS-ARBEID

  8.   GJENNOMFØRING AV ÅRSPLAN 2002

  8.1.  Mål for virksomheten
  8.2.  Resultater i forhold til årsplan 2002
          8.2.1.  Oppgaver/tiltak som er gjennomført i 2002
          8.2.2.  Oppgaver/tiltak som er delvis gjennomført i 2002
          8.2.3.  Oppgaver/tiltak som en ikke fikk gjennomført i 2002
          8.2.4.  Oppsummering

  9.   PUBLIKASJONER FRA TILSATTE VED UB I 2002

10.  UTSTILLINGER VED UB I 2002