4.  PUBLIKUMSTJENESTER, LÅN, BRUK AV SAMLINGENE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.  SAMLINGER: TILVEKST, BESTAND, KATALOGISERING