VEDLEGG 8:  UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD I 2001

 

 

 

 

MEDLEM

 

VARAMEDLEM

 

 

REPRESENTANTER FOR UB:

 

Fakultets- og universitetsbibl.

 

Solveig Greve

Halvor Kongshavn

 

1. Regina Küfner Lein     3. Svenn Sivertssen

2. Dag Vaula                  4. Kari Walde

 

Bibliotekarene

 

Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

 

1. Kari Normo                3. Eli Schilbred

2. Mait Kullerud             4. Ketil Falck

 

Teknisk-/adm.

personale

 

Bjørn A. Bagge

Torill Myking

 

1. Leif Magne Iversland  3. Anne Asserson

2. Rolf M. Svellingen      4. Marit Saksvik

 

 

FAKULTETSREPRESENTANTER:

 

Det samfunnsviten-skapelige fakultet

 

Aman. Arnfinn Seim

Institutt for geografi

 

Førsteaman. Jan Oskar Engene

Inst. for sammenlikn. politikkp

 

Det historisk-filosofiske fakultet

 

Prof. Lars Boje Mortensen

Seksjon for gresk, latin og egyptologi

 

Prof. Anna-Brita Stenstrøm

Engelsk institutt

 

Det juridiske fakultet

 

Professor Kåre Lilleholt

Rettsvitenskapelig seksjon

 

Stipendiat Tine Eidsvaag

Rettsvitenskapelig seksjon

 

Det matematisk-natur-vitenskapelige fakultet

 

Professor Leiv K. Sydnes

Kjemisk institutt

 

Professor Wojtek Nemec

Geologisk institutt

 

Det medisinske fakultet

 

Professor Anne E. Ljunggren

Seksj. for fysioterapivitenskap

 

Professor Thor Thorsen

Endokrinologisk seksjon

 

Det odontologiske fakultet

 

Professor Nils Skaug

Lab. for oral mikrobiologi

 

Førsteamanuensis Kristin Klock

Samfunnsodontologi

 

Det psykologiske fakultet

 

Førsteaman. Bjørn H. Johnsen

Institutt for klinisk psykologi

 

Førsteamanuensis Gerd Kvale

Institutt for klinisk psykologi

 

 

STUDENTREPRESENTANTER:

 

Studentrådet

 

Øyvind Neuman

 

Sveinung Helgesen

 

 

Hallgeir Løland Torpe

 

Jørgen Julius Johansen

 

 

          UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE I 2001

 

 

MEDLEM

VARAMEDLEM

Leder

Leiv K. Sydnes

Anne E. Ljunggren

Nestleder

Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

Medlem

Solveig Greve

Halvor Kongshavn

Medlem

Bjørn A. Bagge

Torill Myking

Studentrepr.

Hallgeir Løland Torpe

Øyvind Neuman

 

I tillegg møter Bibliotekdirektøren og kontorsjefene ved UBs administrasjon både i råd og styre uten stemmerett.