VEDLEGG 7:   PERSONALE  VED  UB  I  2001

 

 

Omfatter fast og midlertidig personale dekket over UBs lønnsbudsjett, samt midlertidig personale dekket av andre kilder (fakultet, Haukeland sykehus, arbeidsmarkedstiltak, mv.).

 

 

Bibliotekdirektør

Garnes, Kari

 

 

ADMINISTRASJON

Kontorsjef

Reinton, Jens Evang

Kontorsjef

Morken, Marie

Konsulent

Brattaule, Betty Britt

Førstesekretær/konsulent

Sørheim, Linda

 

 

TILVEKSTAVDELING

Hovedbibliotekar

Olson, Stephen

Fung. avdelingsleder

Universitetsbibliotekar

Haaskjold, Agnes Karin

½ stilling

Hovedbibliotekar

Økland, Vigdis

 

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Konsulent

Hunhammer, Gunnar

 

Konsulent

Svellingen, Rolf M.

 

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Endresen, Torill

½ stilling

Førstesekretær

Mjaavatten, Marit

½ stilling

 

 

DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Utne, Astrid

 

Førstebibliotekar

Johansen, Hanne Marie

½ stilling

Univ.bibliotekar

Walde, Kari

 

Univ.bibl./førstebibliotekar

Gatland, Jan Olav

½ stilling, perm. til 30.06.,

førstebibliotekar

 

+ vikar, ½ stilling 01.07.-31.12.

Univ.bibliotekar

Thee, Maya

 

Univ.bibliotekar

Solvik, Ellen

Perm. fra 20 % st. 29.01.-30.06. + fra 17.09.

Univ.bibliotekar

Ullern, Ragnhild

80 % stilling til 30.09.

Univ.bibliotekar

Isaksen, Runo

Vikar, ½ stilling til 14.10., 1/1 stilling fra 15.10.

Hovedbibliotekar

Bakkevig, Agnes Jessen

 

Avdelingsbibliotekar

Normo, Kari

 

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Bibliotekar

Seim, Åshild

 

Bibliotekar

Pettersen, Nina M.

½ stilling

Bibliotekar

Folmann, Kirstine

Perm. fra 04.07.

Konsulent

Sigvathsen, Elisabeth

 

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Sekretær

Arntzen, Ole Dag

90 % stilling

Sekretær

Blindheim, Turid

½ stilling fra 06.08.

Sekretær (etterm.vakt)

Fosse, Tor Øyvind

40 % stilling

Sekretær

Moe-Nilssen, Nils-Erik

Vikar, ½ stilling, til 31.07. + fra 22.08.

Førstefullmektig/sekretær

Olsen, Monica L.

½ stilling

Førstefullmektig

Egenberg, Kåre

40 % stilling

 

Instituttsamlinger for HF-fak.

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Brommeland, Randi-Karin

½ stilling, perm. til 31.03.

Konsulent

Musa, Awni Taki

½ stilling

Førstesekretær

Mjaavatten, Marit

Vikar 40 % stilling fra 05.03.

Sekretær

Lohne, Thor Dagfinn

Vikar/hospitant til 28.02.

 

HF-katalogisering

Hovedbibliotekar

Lyng, Irmelin

 

Avdelingsbibliotekar

Økland, Jan

 

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Bibliotekar

Marhaug, Lisbeth

 

Førstesekretær

Fregstad, Åse

 

Sekretær

Kvale, Torbjørn

½ stilling

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

 

Griegakademiets bibliotek

Avdelingsbibliotekar

McKinnon, Lise

 

Bibliotekar

Folmann, Kirstine

Perm. fra 04.07.

Bibliotekar

Sundt, Ellen Müller

Vikar, 40 % stilling, fra 01.09.

Førstesekretær

Revheim, Anders Baste

Engasjement fra 07.12.

 

 

SPESIALSAMLINGENE/MAGASINENE

Avdelingsleder

Espelid, Knut L.

 

 

Avis-, kart- og manuskriptsamlingen

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Førstesekretær

Abusdal, Bjørn

½ stilling + vikar/engasjement, ½ stilling

 

Magasinene (oppstilling)

Førstekonsulent

Bagge, Bjørn-Arvid

 

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling, perm. fra 01.03.

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

 

Egenberg, Kåre

Engasjement, ½ stilling, til 31.05.

Betjent

Vasques, Enrique

Engasjement

 

 

Billedsamlingen

Univ.bibliotekar

Greve, Solveig

 

Førstekonsulent

Digranes, Åsne

 

Fotograf/førstekonsulent

Heiselberg, Morten

 

Førstesekretær

Endresen, Torill

Engasjement, ½ stilling

Førstesekretær

Holsen, Jan Einar

Engasjement, ½ stilling, fra 05.11.

Fullmektig

Wammen, Mona

Engasjement, 75 % stilling

 

 

AVDELING FOR FORSKNINGSDOKUMENTASJON

Avd.leder/seksjonssjef

Hauge, Jostein Helland

 

Konverteringsprosjektet

Avdelingsbibliotekar

Åsmul, Anne Bjørkum

 

Førstesekretær

Abrahamsen, Bjørg

 

Sekretær/førstesekretær

Strømme, Kjell-Erik

 

 

 

Forskingsdokumentasjon

Førstekonsulent

Asserson, Anne G.

 

Førstekonsulent

Revheim, Johanne

80 % stilling

Konsulent

Fosse, Tor Øyvind

½ stilling

Førstekonsulent

Bozec, Gaëlle

Engasjement

Sekretær

Nilsen, Torhild

Engasjement

 

 

IT-AVDELINGEN

Kontorsjef

Iversland, Leif Magne

 

Avd.ingeniør/1.konsulent

Arnesen, Erik

 

Avd.ingeniør/overingeniør

Bråthen, Jan Inge

 

Avdelingsingeniør

Fivelstad, Gunnar S.

 

 

 

TEKNISK AVDELING

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling, perm. fra 01.03.

Førstebetjent

Ustad, Øystein

Fung. avdelingsleder

Førstebetjent

Sivertsen, Jan Sigvart

 

Førstesekretær

Seterås, Kristian

Vikar, ½ stilling, 18.02.-12.03.

Førstebetjent

Heintz, Christian

Vikar/engasjement til 30.06.

Førstebetjent

Eriksson, Christian

Vikar/engasjement fra 02.07.

 

 

DET MATEMATISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Aas, Olav

 

Førstebibliotekar

Mikki, Susanne

 

Univ.bibliotekar

Vaula, Dag

100 % stilling til 30.06., 80 % stilling fra 01.07.

Univ.bibliotekar

Tødenes, Øystein

100 % stilling, perm. fra 40 % stilling

Hovedbibliotekar

Kullerud, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Nord, Asta Lunde

 

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

 

Bibliotekar

Gjersdal, Aud

 

Bibliotekar

Xin, Feng-Xia

Perm. fra 01.10.

Konsulent

Castillo, Miguel

 

Sekretær

Helle, Grace

 

Sekretær

Blindheim, Turid

40 % stilling til 03.08.

Sekretær (etterm.vakt)

Nemec, Halina T.

20 % stilling 17.01.-09.06., 35 % st. 04.09.-15.12.

Førstekonsulent

Davidsen, Sverre

Engasjement 01.03.-30.10.

Sekretær

Engelsen, Lillian

Engasjement

Bibliotekar

Hasan, Marina

Engasjement, 75 % stilling, til 11.04., vikar 1/1 stilling fra 01.10.

 

Mjelde, Elsbet

Hospitant, ½ stilling, fra 05.09.

 

Pedersen, Mimmi

Engasjement, ½ stilling, 25.01.-23.03.

 

Skre, Ragnar

Engasjement 21.05.-29.06.

 

 

DET MEDISINSKE OG DET ODONTOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Sivertssen, Svenn

Univ.bibliotekar

Lein, Regina Küfner

 

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Haukeland sykehus

Hovedbibliotekar

Hekland, Brita B.

 

Avdelingsbibliotekar

Bolstad, Randi

 

Bibliotekar

Poetschke, Ewa

 

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. fra 5 % stilling

Konsulent

Telle, Benthe-Katrin

½ stilling

Sekretær

Brekke, Tore

 

Sekretær (etterm.vakt)

Nguyen, Lien

16 % stilling 15.01.-15.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Sebina, Sarona

16 % stilling 15.01.-15.06., 18 % st. 20.08.-19.10.

Sekretær (etterm.vakt)

Brar, Rhamnit Kaur

18 % stilling 20.08.-14.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Andenæs, Amund M.

18 % stilling 19.10.-14.12.

Fullmektig

Høegh, Michael

Engasjement

 

Serukamba, Aurelia

Praksisplass til 23.06.

 

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. De prekliniske institutter

Avdelingsbibliotekar

Ask, Sigrun

 

Avd.bibl./bibliotekar

Jensen, Kari

 

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. fra 5 % stilling

Konsulent

Myking, Torill

½ stilling

Fullmektig

Strømmen, Randi

Engasjement

 

Det odontologiske fakultetsbibliotek

Avdelingsbibliotekar

Stokes, Sissel S.

 

Sekretær

Blindheim, Turid

½ stilling

 

 

DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Johnsen, Tom

 

Førstebibliotekar

Hamre, Egil

 

Førstebibliotekar

Bakka, Pål H.

Perm. 01.09.-02.11.

Hovedbibliotekar

Synnevåg, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Tjore, Gertie B.

 

Avdelingsbibliotekar

Utkilen, Anne-Grete

 

Konsulent

Songstad, Kari

 

Sekretær (etterm.vakt)

Pedersen, Jørgen

16 % stilling 15.01.-15.06. + 27.08.-28.09.

Sekretær (etterm.vakt)

Tang, Marthe

16 % stilling 22.01.-26.02.

Sekretær (etterm.vakt)

Aaberge, Bård Rydland

16 % stilling 26.02.-08.06. + 20.08.-15.12.

Førstefullmektig/sekretær

Johansen, Grethe

 

 

 

DET JURIDISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Kongshavn, Halvor

Perm. 10.05.-10.07.

Univ.bibliotekar

Jacobsen, Kirsti L.

½ stilling + vikar, 10 % stilling, fra 01.03.

Hovedbibliotekar

Ruud, Jørn W.

 

Avdelingsbibliotekar

Lønningen, Kate

 

Førstesekr./konsulent

Saksvik, Marit

 

Førstesekretær

Solemdal, Finn

80 % stilling + vikar, 20 % stilling, 01.09.-17.12.

Sekretær/etterm.vakt

Jensen, Kristin

25 % stilling 15.01.-15.06. + 20.08.-14.12.,

 

 

100 % stilling 18.06.-17.07.

Sekretær/etterm.vakt

Ellingsæter, Truls

25 % stilling til 17.06.

Sekretær/etterm.vakt

Josefsen, Camilla

25 % stilling fra 13.08.

 

EU-dokumentasjonssenter (EDC)

Avdelingsbibliotekar

Glasser, Liv

 

Bibliotekar

Einen, Marit

40 % stilling, utplassert fra Fylkesbiblioteket

 

 

DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leder/fak.bibliotekar

Tonning, Anne S. Vedvik

 

Univ.bibliotekar

Skagen, Therese

Vikar 01.01.-31.12.

Hovedbibliotekar

Schilbred, Eli

 

Bibliotekar

Skjøndal, Else

 

Konsulent

Wedvich, Hilde

Vikar, ½ stilling

Førstesekretær

Wedvich, Hilde

100 % stilling, perm. fra ½ stilling

Førstesekretær

Moe-Nilssen, Nils-Erik

Vikar, ½ stilling

Sekretær (etterm.vakt)

Moe-Nilssen, Nils-Erik

16 % stilling 15.01.-15.06. + 20.08.-14.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Seterås, Bård

16 % stilling 15.01.-15.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Johnsen, Sigrid

16 % stilling 20.08.-14.12.

Førstesekretær

Strømmen, Inger

Engasjement, 80 % stilling