VEDLEGG 6:   NASJONALT OG INTERNASJONALT SAMARBEID

 

 

Universitetsbiblioteket inngikk i 2001 en samarbeidsavtale med Makerere University om støtte til oppbygging av (elektroniske) bibliotektjenester ved Makerere University Library.

 

Bibliotekdirektør Kari Garnes:

§           medlem i "European Association of Distance Teaching Universities EADTU), Library and Learning Support Group"

§           medlem i BIBSYS råd

§           medlem i Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B)

 

Avdelingsleder Jostein H. Hauge:

§         sekretær for Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B)

§         medlem i utdannings- og forskningsutvalget i Norsk bibliotekforening

§         medlem av programkomiteen for den europeiske konferansen for forskningsdokumenta­sjon, CRIS 2002

 

Førstekonsulent Anne Asserson:

§         medlem av CERIF task group (utvikling av en europeisk dokumentasjonstandard for forskningsinformasjon), en arbeidsgruppe under EuroCRIS

 

Kontorsjef Leif Magne Iversland:

§         leder for IT-forum under Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR-B)

 

Universitetsbibliotekar Solveig Greve:

§         medlem i utvalg for utvikling av europeisk standard for billedregistrering under Norsk Museumsutvikling

§         eksternt medlem i styret for Kunsthøgskolen i Bergen, avdeling spesialisert kunst

 

Fakultetsbibliotekar Astrid Utne og universitetsbibliotekar Kari Walde:

§      medlemmer i styringsgruppen for HUMORD (tesaurus for humanistiske fag)

 

Førstebibliotekar Egil Hamre:

§         medlem i Norsk komité for klassifikasjon og indeksering (NKKI), oppnevnt av Riksbibliotektjenesten

§         medlem i referansegruppe for prosjekt for ny norsk Dewey-utgave (DDK5)

 

Fakultetsbibliotekar Halvor Kongshavn:

§         medredaktør for Juridisk nettviser

§         medlem i redaksjonsgruppa for BIBSYS emneportal

§         medlem i styret for International Association of Law Libraries

§         medlem i styret for Norsk faglitterær forfatter- og oversetterforening (NFF)

§         medlem i Universitets- og høgskoleutvalget under NFF

 

Medlemmer i BIBSYS referansegrupper (varamedlemmer i parentes):

 

Samlinger:                             Kari Walde

Søk:                                      Egil Hamre

Dokumentlevering:                 (Agnes J. Bakkevig)

Akkvisisjon:                          (Unni Janbu)

 

Avdelingsbibliotekar Kari Normo:

§         medlem av hovedstyret i Norsk fagbibliotekforening (NFF)

 

Avdelingsbibliotekar Sigrun Ask:

§         medlem i MESH arbeidsgruppe i BIBSYS

 

 

I tillegg har mange av de tilsatte ved UB deltatt i nasjonale og internasjonale konferanser, møter, mv.