VEDLEGG 5:  UTSTILLINGER VED UB I 2001

 

 

I 2001 ble det arrangert 22 utstillinger ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjoner:

 

 

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Arne Garborg – 150-årsjubileum

Man tager – Kokebøker til alle tider og alle anledninger

Nobelprisen 100 år - Nobelprisen i litteratur 1901 – 2000

Presentasjonsutstilling for nye studenter ved Griegakademiet

Juleutstilling

 

 

Ved billedsamlingen:

Landsutstillingen 1928

Barn i bymiljø, Schumann Olsens Bergensbilder

Atelier KK industribilder

 

 

Ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek:

Utstilling av bøker og tidsskrift innen naturvitenskap fra KSB Publisher's Services (England)

Naturvitenskap og filosofi, i tilknytning til seminarserie arr. av UiB H 2001

 

 

Ved Det medisinske fakultetsbibliotek:

Utstilling av bøker og tidsskrifter innen medisin fra Studia

Utstilling av bøker og tidsskrifter innen medisin fra KSB Publisher's Services (England)

Forgiftning med spiss giftslørsopp – Cortinarius rubellus

 

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek:

Europakonvensjonen 1950-2000

Juleutstilling - nisser og jurister

 

 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

Dr.grader avlagt ved Det psykologiske fakultet

Helsepsykologi

Nye studenter og oppgaveskriving

IKT-basert læring og undervisning