VEDLEGG 4:  PUBLIKASJONER FRA TILSATTE VED UB 2001

 

 

Espelid, Knut L. (utg.): Meyer, Hilbrandt: Korte betragtninger om handelen. Bergen 2001

 

Gatland, Jan Olav: ”Homoseksualitet og norsk litteratur”. I: Åmås, Knut Olav; Brantsæter, Marianne; Eikvam, Turid og Kjær, Reidar (red.): Norsk homoforskning. Oslo: Universitetsforlaget; 2001, s. 355-374

 

Gatland, Jan Olav: ”Norsk bok om Oscar Wilde”. Melding av boka 'Oscar Wilde' av Birger Angvik. Løvetann 2001; 24(1):8-9

 

Gatland, Jan Olav: “The Problem With 'The Other' in the Poetry of Tor Jonsson”. I: Scandinavica : an international journal of Scandinavian studies 2001; 40(1):113-129

 

Gatland, Jan Olav: “Tor Jonsson - "ein fugl med broten veng"”. I: Syn og Segn 2001; 107(4):34-45

 

Jacobsen, Kirsti Lothe: Traktater: publisert i bøker og samlinger. - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/traktater.htm

 

Jacobsen, Kirsti Lothe og Kongshavn, Halvor: Publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-. Universitetsbiblioteket i Bergen. 2001. http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm.

 

Kongshavn, Halvor: “Exposure: the law library and the future. Amicus Curiae”. I: Journal of the Society for Advanced Legal Studies 2001; 36:13-14

 

Kongshavn, Halvor: Nettkilder i folkeretten. Universitetsbiblioteket i Bergen. 11.07.2001. http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folkkilder.htm.

 

Kongshavn, Halvor: Nett-tekster i folkeretten. Universitetsbiblioteket i Bergen. 11.07.2001. http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/folktekster.htm.

 

Kongshavn, Halvor (red.): Opphavsrett og digitale læremidler: rapport fra Arbeidsgruppen for digitale læremidler: Programstyret for digitale bibliotek. Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler: Programstyret for digitale bibliotek; 2001. 70 s.

 

Kongshavn, Halvor: Besøkende fyr i jussebiblioteklære: London, mai/juli 2001. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/ials2001.htm

 

Kongshavn, Halvor: Komparativ og internasjonal rett i et flerspråklig miljø: rapport fra konferanse i Lausanne sept 2001. - www.ub.uib.no/avdeling/jur/iall2001.htm

 

Jacobsen, Kirsti Lothe og Kongshavn, Halvor: Publiserte juridiske eksamensbesvarelser fra Bergen, Oslo og Tromsø 1980-. Universitetsbiblioteket i Bergen. 2001. http://www.ub.uib.no/fag/rettsvit/besvarelser/index.htm.

 

Lein, Regina K.: ”Medisinsk emneportal i BIBSYS, et nasjonalt prosjekt”. I: SMH-nytt 2001; 26(3):24-26

 

Lein, Regina K.: ”900 elektroniske tidsskrifter innen medisin og odontologi”. I: Kureren 2001; nr. 5 (elektronisk meldingsblad v/Med.fak., UiB); http://www.uib.no/med/Kureren/kureren-5-01.htm#tidsskrift

 

Johanesen, K., Kallhovd, A., Lein, Regina K. & Nilsen, Å.: Nyhetsblad fra Studia innen allmennmedisin, nr. 1 2001

 

Ruud, Jørn W.: Svenske lovforarbeider: en kortfattet veiledning. - www.ub.uib.no/fag/rettsvit/svenskdok.htm