VEDLEGG 3:    UNIVERSITETSBIBLIOTEKET  I  BERGEN


                        ORGANISASJONSKART 2001