Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 


Universitetsbiblioteket i Bergen

Årsmelding 2001

 

Bergen, juni 2002

 

1. ORGANISERING OG OPPBYGGING

1.1.    Styringsorganer
1.2.    Faste utvalg
1.3.    Avdelinger


2. RESULTATER

2.1.    Universitetsbiblioteket i tall 2001
2.2.    Hovedtrekk ved utviklingen i 2001
2.3.    Tilgjengelige ressurser i 2001
2.4.    Publikumstjenester (lån, besøk, bruk av
           elektroniske tjenester
2.5.    Tilvekst og katalogisering
2.6.    Elektroniske tjenester/digitalisering
2.7.    Brukeropplæring/informasjonsformidling
2.8.    Forskning og utvikling, publisering
2.9.    Nasjonalt og internasjonalt samarbeid
2.10.  Utbygging/ombygging/planarbeid
2.11.  Kompetanseutvikling
2.12.  Arbeidsmiljøtiltak


3. VEDLEGG

Vedlegg 1:  Måloppfyllelse/resultater i forhold til årsplan 2001

Vedlegg 2:  Tabeller og diagram (OBS!!! Filen er stor)

Vedlegg 3:  Organisasjonskart for UB i 2001

Vedlegg 4:  Publikasjoner fra tilsatte ved UB i 2001

Vedlegg 5:  Utstillinger ved UB i 2001

Vedlegg 6:  Nasjonalt og internasjonalt samarbeid

Vedlegg 7:  Personale ved UB i 2001

Vedlegg 8:  Medlemmer i råd og styre i 2001