[/css/marg.htm]
Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket : Plandokumenter
 

Kvalitetssikring av UBs tjenester

Etter at kvalitetsreformen for høyere utdanning ble iverksatt i 2003, er det lagt stor vekt på å sikre god kvalitet på studietilbudene. I 2002 ble Nasjonalt organ for kvalitet i utdanninga (NOKUT), opprettet av Stortinget. NOKUT er et statlig uavhengig organ som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystem, institusjoner og studietilbud, har som formål å kontrollere og utvikle kvaliteten ved norske høyere utdanningsinstitusjoner.

For mer informasjon se NOKUTs nettsider og Forskrift om akkreditering, evaluering og godkjenning etter lov om universiteter og høgskoler

Universitets- og høgskolerådets bibliotekutvalg (UHR B) har utarbeidet et sett på sju indikatorer for kvalitetsvurdering av bibliotektjenester, som er oversendt NOKUT, med sikte på at de skal tas i bruk i NOKUTs evalueringsarbeid.

Universitetet i Bergen har lenge drevet systematisk arbeid for bedre studiekvalitet. Bl.a. er det utarbeidet et Program for evaluering og kvalitetssikring, som skal bidra til institusjonell læring og forbedringer og dermed føre til kvalitetsheving. Det er satt av midler til støtte til fakultets- eller institusjonsbaserte prosjekter innen evaluering og kvalitetsutvikling og til belønning for god studiekvalitet.

Som et ledd i kvalitetssikringsarbeidet ved UiB er det ved Universitetsbiblioteket utarbeidet et kvalitetssikringssystem for UBs tjenester, som dekker følgende aspekter ved virksomheten: