VEDLEGG 6: UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS RÅD I 1999

 

 

MEDLEM VARAMEDLEM
 

REPRESENTANTER FOR UB:

Fakultets- og universitetsbibl. Solveig Greve

Halvor Kongshavn

1. Regina Küfner Lein 3. Svenn Sivertssen

2. Dag Vaula 4. Kari Walde

Bibliotekarene Brita B. Hekland

Jørn W. Ruud

1. Kari Normo 3. Mait Kullerud

2. Eli Schilbred 4. Ketil Falck

Teknisk-/adm.

personale

Bjørn A. Bagge

Torill Myking

1. Leif Magne Iversland 3. Benthe-K. Telle

2. Rolf M. Svellingen 4. Marit Saksvik

 

FAKULTETSREPRESENTANTER:

Det samfunnsviten-skapelige fakultet Aman. Arnfinn Seim

Institutt for geografi

Førsteaman. Vibeke Eriksen

Institutt for adm. og organisasjon.votenskapå

Det historisk-filosofiske fakultet Prof. Gjert Kristoffersen

Nordisk institutt

Prof. Anna-Brita Stenstrøm

Engelsk institutt

Det juridiske fakultet Professor Kåre Lilleholt

Rettsvitenskapelig seksjon

Stipendiat Tine Eidsvaag

Rettsvitenskapelig seksjon

Det matematisk-natur-vitenskapelige fakultet Professor Leiv K. Sydnes

Kjemisk institutt

Professor Wojtek Nemec

Geologisk institutt

Det medisinske fakultet Professor Anne E. Ljunggren

Seksjon for fysioterapivitenskap

Professor Thor Thorsen

Endokrinologisk seksjon

Det odontologiske fakultet Professor Nils Skaug

Lab. for oral mikrobiologi

Førsteamanuensis Kristin Klock

Samfunnsodontologi

Det psykologiske fakultet Førsteamanuensis Bjørn H. Johnsen

Institutt for klinisk psykologi

Førsteamanuensis Gerd Kvale

Institutt for klinisk psykologi

 

STUDENTREPRESENTANTER:

Studentrådet Arild Helgøy  
Mathias Bismo

 

 

UNIVERSITETSBIBLIOTEKETS STYRE I 1999

  MEDLEM VARAMEDLEM
Leder Leiv K. Sydnes Anne E. Ljunggren
Nestleder Brita B. Hekland Jørn W. Ruud
Medlem Solveig Greve Halvor Kongshavn
Medlem Bjørn A. Bagge Torill Myking
Studentrepr. Arild Helgøy Mathias Bismo

I tillegg møter Bibliotekdirektøren og kontorsjef ved UBs administrasjon både i råd og styre uten stemmerett.