VEDLEGG 5: PERSONALE VED UB I 1999

 

Omfattar fast og mellombels personale dekt over UB sitt lønsbudsjett, samt mellombels personale dekt frå andre kjelder (fakultet, Haukeland sjukehus, arbeidsmarknadstiltak, mv.).

 

Bibliotekdirektør       Garnes, Kari

 

ADMINISTRASJONEN

Kontorsjef

Reinton, Jens Evang

Kontorsjef

Morken, Marie

Konsulent

Brattaule, Betty Britt

Førstesekretær/sekretær

Sørheim, Linda

 

TILVEKSTAVDELINGA

Hovudbibliotekar

Olson, Stephen

Fung. avdelingsleiar

Universitetsbibliotekar

Haaskjold, Agnes Karin

½ stilling

Hovudbibliotekar

Økland, Vigdis

 

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Bibliotekar

Moldung, Eli

½ stilling, perm. frå 10 % stilling frå 17.08.

Konsulent

Hunhammer, Gunnar

 

Konsulent

Svellingen, Rolf M.

 

Førstesekretær

Reigem, Ingerid

½ stilling

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Endresen, Torill

perm. frå ½ stilling frå 16.03.

Sekretær/førstesekretær

Mjaavatten, Marit

½ stilling + vikar, 30 % stilling, frå 16.03.

 

DET HIST.-FIL. FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Utne, Astrid

Publikumsavdelinga

Univ.bibliotekar

Walde, Kari

 

Univ.bibliotekar

Eldevik, Gunnvald

½ stilling

Univ.bibliotekar

Gatland, Jan Olav

½ stilling + vikar, ½ stilling, frå 01.05.

Univ.bibliotekar

Thee, Maya

 

Univ.bibliotekar

Solvik, Ellen

perm. frå 07.05.

Univ.bibliotekar

Ullern, Ragnhild

80 % stilling frå 01.06.

Hovudbibliotekar

Bakkevig, Agnes Jessen

 

Avdelingsbibliotekar

Normo, Kari

 

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Åsmul, Anne Bjørkum

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Janbu, Unni

½ stilling

Bibliotekar

Seim, Åshild

 

Bibliotekar

Pettersen, Nina M.

½ stilling

Konsulent

Sigvathsen, Elisabeth

 

Førstesekretær

Johansen, Karin Kjettorp

½ stilling

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Sekretær

Helland, Elin

½ stilling

Sekretær (etterm.vakt)

Fosse, Tor Øyvind

40 % stilling

Sekretær

Larsen, Liv Oddrun

Vikar, ½ stilling, til 31.01., 33 % st. 01.02.-18.06.

Førstefullm./sekretær

Arntzen, Ole Dag

90 % stilling

Førstefullm./bokhenter

Welde, Tor Jakob

40 % stilling, perm. frå 16.08.

Førstefullm./bokhenter

Olsen, Monica

½ stilling

Førstefullm./bokhenter

Winther, Hildegunn E.

Vikar, ½ stilling, 16.08.-31.10.

Førstefullm./bokhenter

Folmann Nielsen, Kirstine

Vikar, ½ stilling, frå 15.11.

Instituttsamlingar for HF-fak.

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Rietti, Catharine

½ stilling

Konsulent

Musa, Awni Taki

½ stilling

Førstesekretær

Helland, Elin

½ stilling

HF-katalogavdeling

Hovudbibliotekar

Lyng, Irmelin

 

Avdelingsbibliotekar

Økland, Jan

 

Avdelingsbibliotekar

Blytt, Marit

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Lund, Bjørg

½ stilling

Bibliotekar

Marhaug, Lisbeth

 

Sekretær

Fregstad, Åse

 

Sekretær

Kvale, Torbjørn

½ stilling

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

Dokumentasjonstenesta for litteratur om kvinner

Førstebibliotekar

Johansen, Hanne Marie

½ stilling

Griegakademiets bibliotek

Avdelingsbibliotekar

McKinnon, Lise

Frå 01.03.

Sekretær

Winther, Hildegunn E.

Vikar til 28.02. + ekstrahjelp i juli

 

SPESIALSAMLINGANE/MAGASINA

Avdelingsleiar

Espelid, Knut L.

Biletsamlinga

Univ.bibliotekar

Greve, Solveig

 

Førstekonsulent

Digranes, Åsne

 

Fullmektig

Wammen, Mona

Engasjement, ½ stilling

Prosjekt DIGIKNUD/JUBELKNUD

Fotograf/forskn.tekniker

Langedal, Gøran

Engasjement

Forskingsteknikar

Seterås, Kristian

Engasjement, ½ stilling

Førstesekretær

Endresen, Torill

Engasjement, ½ stilling, frå 16.03.

Fullmektig

Wammen, Mona

Engasjement, ½ stilling

Avis-, kart- og manuskriptsamlinga

Bibliotekar

Poppe-Jensen, Christian

25 % stilling

Førstesekretær

Thomassen, Einar

½ stilling

Sekretær

Abusdal, Bjørn

½ stilling

 

Skauge, Finn

Engasjement, ca. 30 % stilling, til 30.09.

Magasina (oppstilling)

Avdelingsleiar

Bagge, Bjørn-Arvid

 

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling

Sekretær

Nilsen, Frank

½ stilling

Sekretær

Abusdal, Bjørn

Vikar/engasjement, ½ stilling, frå 01.02.

Sekretær

Moe-Nilssen, Nils-Erik

Vikar/engasjement frå 06.04.

 

IT-AVDELINGA

Kontorsjef

Iversland, Leif Magne

 

Avdelingsingeniør

Arnesen, Erik

 

Avdelingsingeniør

Bråthen, Jan Inge

 

Avdelingsingeniør

Fivelstad, Gunnar S.

Frå 01.09.

Sekretær

Martinsen, Hans Jacob

Engasjement

 

TEKNISK AVDELING

Avdelingsleiar

Førde, Steinar

 

Formann

Andersen, Rolf

25 % stilling

Førstebetjent

Ustad, Øystein

 

Førstebetjent

Sivertsen, Jan Sigvart

 

 

DET MATEMATISK-NATURVITSKAPLEGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Aas, Olav

Perm. 01.09.-31.10.

Førstebibliotekar

Mikki, Susanne

Frå 23.08.

Univ.bibliotekar

Vaula, Dag

 

Univ.bibliotekar

Tødenes, Øystein

½ stilling

Hovudbibliotekar

Kullerud, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Nord, Asta Lunde

 

Avdelingsbibliotekar

Utkilen, Anne-Grete

½ stilling

Bibliotekar

Gjersdal, Aud

 

Bibliotekar

Skjøndal, Else

½ stilling, perm. til 14.02.

Bibliotekar

Grahl-Nielsen, Kristine

½ stilling til 15.02.

Bibliotekar

Xin, Feng-Xia

Vikar til 31.05. og frå 01.07.

Førstekonsulent

Davidsen, Sverre Bugge

Vikar, ½ stilling, 01.09.-31.10.

Konsulent

Castillo, Miguel

 

Konsulent

Nemec, Halina T.

Vikar til 31.08. + ½ stilling 01.09.-31.10.

Sekretær

Helle, Grace

 

Sekretær

Blindheim, Turid

40 % stilling

Sekretær

Skagen, Bo

40 % stilling, perm. frå 20 % stilling 16.08.-30.09.

Sekretær

Seterås, Bård

Vikar, ½ stilling, 25.01.-14.02.

Sekretær

Davidsen, Sverre Bugge

Vikar, 20 % stilling, 16.08-30.09.

Sekretær (etterm.vakt)

Davidsen, Sverre Bugge

13 % stilling 16.-31.08.

Sekretær (etterm.vakt)

Grahl-Nielsen, Kristine

13 % stilling, 18.01.-09.03.

Sekretær (etterm.vakt)

Folkestad, Hege

13 % stilling, 12.03.-18.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Subbey, Larissa

20 % stilling, 18.01.-18.06. + 16.08.-17.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Nemec, Halina T.

13 % stilling 01.09.-17.12.

Sekretær

Engelsen, Lillian

Engasjement frå 12.04.

 

DET MEDISINSKE OG DET ODONTOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Sivertssen, Svenn

Univ.bibliotekar

Lein, Regina Küfner

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Haukeland sjukehus

Hovudbibliotekar

Hekland, Brita B.

 

Avdelingsbibliotekar

Bolstad, Randi

 

Bibliotekar

Poetschke, Ewa

½ stilling

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. frå 5 % stilling

Konsulent

Telle, Benthe-Katrin

½ stilling

Sekretær

Brekke, Tore

 

Sekretær (etterm.vakt)

Pham, Goretti

20 % stilling 18.01.-18.06. + 16.08.-17.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Rio, Linda

20 % stilling 18.01.-18.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Tran, Phuong

20 % stilling 16.08.-17.12.

Fullmektig

Høegh, Michael

Engasjement

 

Serukamba, Aurelia

Praksisplass frå 24.11.

Det medisinske fakultetsbibliotek, avd. Dei prekliniske institutt

Avdelingsbibliotekar

Ask, Sigrun

 

Avd.bibl./bibliotekar

Jensen, Kari

 

Bibliotekar

Fasmer, Gunn

½ stilling, perm. frå 5 % stilling

Konsulent

Myking, Torill

½ stilling

Fullmektig

Vereide, Liv

Vikar, ½ st., til 05.04., 75 % st. 06.04.-30.06

Fullmektig

Strømmen, Randi

Engasjement frå 06.09.

Det odontologiske fakultetsbibliotek

Avdelingsbibliotekar

Stokes, Sissel S.

 

Sekretær

Blindheim, Turid

½ stilling

 

DET SAMFUNNSVITSKAPLEGE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Johnsen, Tom

 

Førstebibliotekar

Hamre, Egil

 

Førstebibliotekar

Bakka, Pål H.

 

Hovudbibliotekar

Synnevåg, Marit

 

Avdelingsbibliotekar

Tjore, Gertie B.

 

Avdelingsbibliotekar

Utkilen, Anne-Grete

½ stilling

Bibliotekar

Brommeland, Randi-K.

½ stilling

Konsulent

Songstad, Kari

 

Sekretær (etterm.vakt)

Krüger, Ragnhild H.

20 % stilling 18.01.-30.04.

Sekretær (etterm.vakt)

Lothe, Pernille

20 % stilling 18.01.-18.06.

Sekretær (etterm.vakt)

Berntsen, Tale N.

17,5 % stilling 01.05.-18.06. + 16.08.-17.12.

Sekretær (etterm.vakt)

Larsen, Charlotte

17,5 % stilling 16.08.-17.12.

Førstefullmektig

Johansen, Grethe

 

 

DET JURIDISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Kongshavn, Halvor

 

Univ.bibliotekar

Jacobsen, Kirsti

 

Hovudbibliotekar

Ruud, Jørn W.

 

Avdelingsbibliotekar

Lønningen, Kate

 

Førstesekretær

Saksvik, Marit

 

Førstesekretær

Solemdal, Finn

80 % stilling + vikar, 20 % stilling, 01.09.-17.12.

Sekretær/etterm.vakt

Fosnes, Dag Roar

Engasjement, 48 % st. til 17.01., 58,7 % st. 18.01.-13.06., 100 % st. 14.06.-13.07., ½ st. 16.08.-17.12.

Fullmektig

Paulsen, Roald Berg

Engasjement til 31.08.

EU-dokumentasjonssenter (EDC)

Avdelingsbibliotekar

Glasser, Liv

 

Bibliotekar

Einen, Marit

½ stilling, utplassert frå Fylkesbiblioteket

 

DET PSYKOLOGISKE FAKULTETSBIBLIOTEK

Avd.leiar/fak.bibliotekar

Johnsen, Inger

Perm. 23.04.-11.06. + frå 01.10.

Univ.bibliotekar

Tonning, Anne S. Vedvik

frå 21.06.

Hovudbibliotekar

Schilbred, Eli

 

Avdelingsbibliotekar

Falck, Ketil

½ stilling

Bibliotekar

Skjøndal, Else

½ stilling + vikar, ½ stilling, til 14.02.

Førstekonsulent

Ekornås, Belinda

Vikar, 30 % stilling, til 30.06. + 20 % st. frå 01.09.

Konsulent

Wedvich, Hilde

Vikar, ½ stilling

Førstesekretær

Wedvich, Hilde

Perm. frå ½ stilling

Førstesekretær

Seterås, Kristian

Vikar, ½ stilling

Førstesekretær

Strømmen, Inger

Engasjement, 70 % stilling, frå 09.08.

Sekretær

Seterås, Bård

Vikar, ½ stilling, frå 27.09.

Sekretær (etterm.vakt)

Seterås, Bård

33 % stilling 18.01.-20.06., 35 % st. 16.08.-19.12.

Amanuensis

Danielsen, Alvin

Engasjement, ½ stilling, til 31.03.

Hospitant

Ullestad, Synnøve

Engasjement, ½ stilling, til 30.06., 30 % st. frå 01.07.

Hospitant

Strømmen, Inger

Engasjement, ½ stilling, til 30.06.

 

AVDELING FOR FORSKINGSDOKUMENTASJON

Prosjektleiar/seksjonssjef

Hauge, Jostein Helland

Konverteringsprosjektet

Avdelingsbibliotekar

Blytt, Marit

½ stilling

Avdelingsbibliotekar

Åsmul, Anne Bjørkum

½ stilling

Førstesekretær

Abrahamsen, Bjørg

 

Sekretær

Strømme, Kjell-Erik

 

Forskingsdokumentasjon

Førstekonsulent

Asserson, Anne G.

 

Førstekonsulent

Revheim, Johanne

80 % stilling

Konsulent

Fosse, Tor Øyvind

½ stilling

Konsulent

Bozec, Gaëlle

Engasj., 100 % stilling til 30.09., 75 % st. frå 01.10.

Sekretær

Nilsen, Torhild

Engasjement frå 01.02.

Sekretær

Malik, Imtiaz

Engasjement frå 07.06.