VEDLEGG 4: UTSTILLINGAR VED UB I 1999

 

I 1999 vart det arrangert 18 utstillingar ved UB, til dels i samarbeid med andre institusjonar:

Ved Det historisk-filosofiske fakultetsbibliotek:

Aleksander Kielland 150 år

Aksel Sandemose 100 år

Edvard Griegs hjem i Bergen

Johan Wolfgang von Goethe 250 år

Minneutstilling i anledning 250-årsdagen for den første norske botanikkprofessor Martin Vahls fødsel

Nye "julebøker" som er utkommet i forbindelse med julen 1999

Ved Griegakademiets bibliotek:

"En deylig Morgen-Sang". Thomas Kingos Kirke-Psalmabok 1699-1999

Goethe og norske komponister

Bjørnen sover - Sanger/barnesanger og folkeviser om bjørn

Julesanger fra mange land

 

Ved Det matematisk-naturvitskaplege fakultetsbibliotek

Utstilling av bøker og tidsskrift innan naturvitskap frå KSB Publisher's Services (England)

Utstilling av forskingsformidling frå og presentasjon av Geologisk institutt

Utstilling av forskingsformidling frå og presentasjon av Institutt for den faste jords fysikk

 

Ved Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC:

Fra EU-direktiv og forordning til norsk lov

 

Ved Det psykologiske fakultetsbibliotek:

4 mindre utstillingar av ny psykologisk litteratur