VEDLEGG 3: PUBLIKASJONAR FRÅ TILSETTE VED UB 1999

Bakka, Pål: "Den sosialdemokratiske krigen". I: Syn og Segn 1999 (3)

Gatland, Jan Olav: "Nordahl Grieg - frå teaterkritikar til teaterkunstnar". I: Bokvennen 2/1999

Gatland, Jan Olav (medforf.): Teatersamlingar i Norden. Katalog över teatermuseer, -bibliotek och -arkiv i Danmark, Finland, Island och Sverige. Nordisk Center för Teaterdokumentasjon 1999.

Glasser, Liv: Gjennom ordene: en bibliografi om mennesker i krise. - 2. utg. - Oslo: Statens bibliotektilsyn, 1998

Glasser, Liv (red.): European Documentation Centre: EDC: Universitetsbiblioteket i Bergen /. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1996– . - [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/index.htm

Glasser, Liv: Direktiver kjent under bestemte navn [kallenavn på direktiver fra EU, med henvisninger til offisiell betegnelse og nummer]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/Direktiv.html

Glasser, Liv: Kvinner og EU: en bibliografi - et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1998– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/kvinner.htm

Glasser, Liv: Schengen-bibliografi: et utvalg. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/ EDC, 1997– . - [Web-dokument som oppdateres]. - http://www.ubb.uib.no/avdeling/edc/schengen.htm

Glasser, Liv: Nye bøker i biblioteket [korte omtaler]. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek/EDC, 1999. - [Web-dokument]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/edc/nyboker.htm

Johnsen, Tom: Some Internet Resources in the Social Sciences for Scandinavian Area Studies: A Subject Based Information Gateway. http://privat.ub.uib.no/bubtj/scan-res2.htm

Kongshavn, Halvor & Strømø, Hanne: Nordic Legal Festschriften: a Bibliography of the Essays written in English, German and French until 1999. - Oslo: Det juridiske fakultetsbibliotek/Det juridiske bibliotekfond, 1999. - 68 s. - ISBN 82-90822-17-0. - (Det juridiske fakultetsbiblioteks skriftserie; nr 14). - i pdf-format på web: http://www.ub.uio.no/ujur/publ_skrifter/ujur_skriftserie/14.pdf

Kongshavn, Halvor (red).: Det elektroniske juridiske bibliotek. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1997 . [Web-sider; samling av pekere mot juridisk informasjon, særlig primærkilder, på nettet]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/index.htm

Kongshavn, Halvor (red).: Det juridiske fakultetsbibliotek: Ubbjur. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1995 . [Web-sider]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm

Kongshavn, Halvor (red).: The electronic law library. - Bergen: University library/Law library, 1998– . - [Web-pages; collection of links towards legal information on the net]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/ejb/e-index.htm

Kongshavn, Halvor: Jus – rettsreglene – domstolene // Praktisk rettskildelære. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1998– . - [Forelesning/innføring på web]. - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesn.htm

Kongshavn, Halvor: Rettskildesøk: praktisk rettskildelære Norge EØS: forelesning/innføring 3. avdeling jus Bergen. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek, 1999– . - http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/arkiv/forelesning-3avd.htm

Kongshavn, Halvor: "Den gule serie". - Nye utgaver. - Bergen: UB/Det juridiske fakultetsbibliotek. - 1999. - [Informasjonsbrosjyrer om Ubbbjur, også i oppdaterte web-versjoner på http://www.ub.uib.no/avdeling/jur/index.htm]

Kongshavn, Halvor: Opphavsrett og digitale læremidler: enkelte problemstillinger. - Oslo: Arbeidsgruppen for digitale læremidler, 1998–. - Oppdatert web-versjon: http://www.hf.uib.no/strategiutv/publdok/Opphavs2.html#fn1

Johansen, K., Kallhovd, A, Lein, Regina K. & Nilsen, Å.: Bøker for allmennpraksis 1999. Studia Fagbokhandel, Avd. for medisinsk litteratur, 65 s.