Program   Deltarkarar   Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


PROGRAM 

Onsdag 24. april                                                                                      
14:30 - 14:45 Kari Garnes
Bibliotekdirektør, UB Bergen
Velkommen 
14:45 - 15:30 Leiv K. Sydnes
Professor Kjemisk inst., UiB
Viserektor for utdanning
"Kva vil vi med fagreferenten?”
15:30 - 16:15  Gunilla Lilie Bauer
Enhetssjef - informasjon og IT,
Stockholms UB
”Prosjektet ’Lärandets galleria’ - ressurssenter for informasjon og læring ved Stockholms universitet"   
16:15 - 16:45 
16:45 - 17:30 Hans Martin Fagerli
Seksjonsdirektør, HiO
”Fagreferentens arbeidsoppgåver i ei tid med nye læremetodar og nettbasert utvikling.”
17:30 - 18:15 Bente R Andreassen
Bibliotekdirektør, BI 
"Fra bibliotek til LRS Prosess"
(Om Læringsressursenteret ved Handelshøyskolen BI)
 
     
Torsdag 25. april      Dagens tema: Fagreferentens rolle og oppgåver i eit læringsenter
Innleiarar
08:30 - 09:00 Anne Sissel V. Tonning
Fakultetsbibliotekar, UBB
"Læringssenter - form eller innhold?"
09:00 - 09:25 Eigill Fareth 
Universitetsbibliotekar, UBTØ
"Bibliotek/læringssenter for jus og psykologi"
09.25 - 09.50 Solveig Taylor
Universitetsbibliotekar, UBiT
"Fra biblioteksentrert til studentsentrert virksomhet i biblioteket"
 (word dokument,
ppt - presentasjon)
09:50 - 11:45   og Gruppearbeid  På bakgrunn av det du har høyrd på seminaret, korleis ser du på fagreferentens rolle i eit treårsperspektiv? Peik på tre viktige arbeidsfelt. Nemn òg arbeidsområde som kan veljast bort/nedprioriterast?
11:45 - 12:00 Pause
12:00 - 12:30 Oppsummering, avslutning Svar frå gruppene i stikkordsform

Stad: Stavangerstuene, SAS Atlantic Hotel