Program   Deltarkarar  Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


Programkomité: 

   Kari Garnes, Jan Olav Gatland, Susanne Mikki, Anne Sissel Vedvik Tonning. 

Deltakarar:

NAVN  BIBLIOTEK  FAGOMRÅDE
Andreassen, Bente R. BI Bibliotekdirektør
Augland, Tord Høgskolen i Agder Realfag
Bauer, Gunilla Lilie UB Stockholm Enhetssjef - informasjon og IT
Beck, Marjatta UBO litt.vit., finsk
Bjerkholt, Hild UBO Pedagogikk
Bjurstedt, Paal Biblioteksentralen  
Blåsternes, Terje    
Bogetvedt, Helena UBTØ Finsk
Brandsæter, Signe UBO Medievit., kvinne og kjønn
Bøhn, Harald UBiT Seksjonssjef
Cederborg, Eva UBTØ Jus, psykologi
Damgaard, Niels Biblioteksentralen  
Eidsfeldt, Anne UBO Historie
Fagerli, Hans Martin Høgskolen i Oslo Seksjonsdirektør
Fareth. Eigill UBTØ Jus
Fáskerti, Maria UBO Litteraturvit.
Flatby, Ellen M. S UBiT Fysikk (kjemi)
Frank, Nancy UBO Sosialantropologi
Fuglesang, Kari Lise Høgskolen i Stavanger Pedagogikk
Garnes, Kari UBB Bibliotekdirektør
Gatland, Jan Olav UBB Teater, kunst, fransk
Gastinger, Almuth UBiT Informatikk
Grønli, Anne UBiT Kunst, arkeologi, språk
Gåsemyr, Inger Høgskolen i Stavanger Teknisk naturvitenskaplige fag
Hagen, Rune Blix UBTØ Historie
Hansen, Sissel H. UBTØ Kjemi, farmasi
Haraldsen, Kirsten B UBO Realfag, biologi
Hegna, Knut UBO Realfag
Holmstad, Geir Kirkenes vg skole Skolebibliotek
Isaksen, Runo UBB Litteraturvit., tysk, historie
Iversland, Leif M UBB Bibliotek og IT
Jacobsen, Kirsti L UBB Jus
Johnsen, Tom UBB Samfunnsfag
Kamsvåg, John NTNU, HF-fakultetet Forskdok
Karlsen, Signy Irene RBT IKT, kjemi
Kermit, Hans UBTØ Medisin
Killie, Kristin UBTØ Engelsk, kunst, litteratur
Kjærås, Britt N. Høgskolen i Vestfold  
Kongshavn, Halvor UBB Jus
Krokene, Christin UBO Biologi
Lie, Kjersti UBiT Arkitektur, design
Lomheim, Ingar UBiT Bibliotekdirektør
Longva, Leif UBTØ Samfunnnsøkonomi
Markussen, Åse KHIO Kunsthistorie
Mikki, Susanne UBB Geofag
Nesset, Sigmund UBTØ Filosofi
Omdal, Aasny Høgskolebibl i Stavanger Samfunn/Sosial/Helse
Reenass, Agnete Høgskolen i Oslo Teknologi
Ringnes, Hege Kristin UBO Psykologi
Ruud, Inger Marie UBO Rel. Hist/Filosofi/Idehistorie
Røed, Jan Erik UBO Bibliotekdirektør
Sivertssen, Svenn UBB Medisin, odontologi
Skagen, Therese UBB Psykologi
Skancke, Bjørn Olav UBTØ Bibliotek, dokumentasjon
Solhaug, Solvor UBIT Humanoria
Statle, Gro UBO Sosiologi
Svenheim, Magnhild UBTØ Fransk, tysk, lingvistikk
Sydnes, Leiv K. UiB Professor v/ Kjemisk inst.
Takle, Svanlaug Høgskolen i Stavanger Kunstfag (musikk og dans)
Taylor, Solveig UBiT Medisin
Tonning, Anne Sissel UBB Pedagogikk
Torpe, Else Sauge Høgskolen i Stavanger Økonomi, adm, hotell/reiseliv
Tødenes, Øystein UBB Matematikk, informatikk
Vaula, Dag UBB Kjemi, fysikk
Vibe, Anne-Mette UBO Matematikk, naturvitenskap
Walde, Kari UBB Nordisk, klassisk
Westbye, Hilde UBO Juridisk
Wighus, Eddy UBO Etnologi, folkloristikk, samisk, keltisk
Ystebø, Unni Radøy folkeboksamling  
Aalstad, Gunhild Oppland fylkesbibliotek Læringssenter
Aas, Olav UBB Biologi
Aase, Magnhild B NHH Læringsenter