Program    Deltarkarar   Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


OPPSUMMERING 

 

(Gruppeleiarane skal ikkje ha namn)

 

Gruppe 1    
  Prioriteres:
   

 

1. Samlingsoppbygging

2. Kontakt med fagmiljøet

3. Produksjon og evaluering av nettressurser

 

  Nedprioritering/rasjonalisering:
   

 

1. Gjenbruk av data (klassifisering, emneord, + enklere klassifisering)

2. Fordele oppgaver nasjonalt ved samarbeid, f.eks emneregistre.

 

Gruppe 2    
  ppt-presentasjon

 

Gruppe 3    
  Viktige arbeidsfelt:
   

 

1. Kvalitetskontroll av informasjon

2. Undervisning i kildebruk

3. Utvikling av websider

Selvsagt forutsetning: Pleie kontakten med fagmiljøet

 

  Kan forenkles(?)
   

 

Tradisjonell 'samlingspleie'

 

  Bør fobys:
   

 

Trykte bibliografier

Tidkrevende klassifisering av bøker og emneportalposter.

 

     

 

 

 

 

 

-----------------