Program   Deltarkarar   Programkomiteen   Det 68. norske bibliotekmøtet  SOS

Universitetsbiblioteket i Bergen inviterer til
FAGREFERENTKONFERANSEN 2002

Læringssenter. Ulike modellar og aktørar i IKT-basert læring og undervisning


Spørsmål og Svar (SOS)

1. Finst det ein eigen postkasse for spørsmål til konferansekomiteen?
Ja:  fagref-2002@ub.uib.no
2. Kvar kan eg melde meg på?
Påmelding skjer via hovudarrangøren, sjå www.bibliotekmote.no  
Ver vennleg å oppgje kva fagområde du er ansvarleg for.
3. Er det ei spesiell deltakaravgift for fagreferentseminaret?
Ja, kr 300. Ver vennleg å oppgje kva fagområde du er ansvarleg for.