Om Bibsys Ask

Navigasjonstips

Ask har ei menylinje, som inneholder en navigasjonsmeny og noen globale funksjonsvalg.

Navigasjonsmenyen viser hvor du er (Søk, Treffliste, Dokument, Bestill, Mine Lån), og gir samtidig mulighet til å navigere tilbake, f.eks. fra et dokument tilbake til Treffliste eller Søk.

Globale funksjonsvalg er tilgjengelige hele tiden, og er representert ved hjelp av knapper:

Søkekilder tillater å velge mellom ulike søkekilder (for mer informasjon, se avsnittet Velg Søkekilde).

Innstillinger tillater å vise brukerinformasjon, sette innstillinger for grensesnittet og bestille faste søk (for mer informasjon, se avsnittet Innstillinger)

Samlekurven tillater å samle flere dokumenter før du bestiller (for mer informasjon, se avsnittet Samlekurv).

Søkehistorikk tillater å søke med gamle søkefraser (for mer informasjon, se avsnittet Søkehistorikk).

Utskrift viser tekst uten grensesnittets toppgrafikk, slik at det blir lettere å skrive ut.

Hjelp viser kontekst-sensitiv hjelp. Når du bruker en bestemt funksjon og samtidig velger Hjelp, vil du se hjelp for den spesifikke funksjonen. Hjelp åpnes i et eget vindu/tabulator (avhengig av nettleser).

Pålogging

Du trenger ikke logge deg på for å søke i BIBSYS Ask, men du må logge deg på for å:

I tillegg anbefaler vi at du logger på når du bestiller, slik at du slipper å fylle inn personlig informasjon (for eksempel låntakarID) hver gang du bestiller noe.

Velg søkekilde

For å endre søkekilde:

 1. Velg Søkekilde (grønn knapp i global meny), en eller flere:

 

Søk

Du kan velge mellom Enkelt søk, Vanlig søk og Spesialsøk. For mer detaljer om disse, se spesifikke avsnitt.

Øverst i hver fane står det hvilken søkekilde du søker i (for informasjon om endring av søkekilde, se avsnittet Velg søkekilde).

Generelle søketips

a, af, an, and, as at, aus, av, bei, bis, by, das, de, den, der, des, det, die, du, ein, eine, en, er, et, for, fra, from, før, guide, help, i, im, in, its, la, med, mit, och, of, og om, on, over, på, som, some, study, the, their, til, to, und, unter, ved, von, with, zu, zum, zur, å, år

Enkelt søk

Enkelt søk har bare ett søkefelt:

 1. Skriv ett eller flere beskrivende ord i søkefeltet, for eksempel ”Allende Isabel”.
 1. Velg Søk (knapp).

Merk: Søket blir utført i utvalgte felt i den aktuelle søkekilden, dvs. i forfatter, ord i tittel, full tittel, emneord og innholdsinformasjon.

Du kan innskrenke søket som følger:

Vanlig søk

Fra Vanlig søk kan du innskrenke søket slik:

Velg spesialiserte søkefelt, f.eks. tittel, forfatter, emne, osv. (kun et felt av gangen).

Kombiner søkeuttrykk med operatorene og, eller og ikke, f. eks. forfatter ”Ibsen, Henrik” og full tittel ”Peer Gynt”.

Velg ønsket materialtype. Materialtype er representert ved ikoner og er bare tilgjengelig når du søker i Bibliotekbasen.

Velg ønsket språk.

 1. Velg årstall. Årstall er det samme som trykkeår når du søker i Bibliotekbasen og Forskpub-basen. I Forskpro-basen er årstall det samme som prosjektets startdato.

I tillegg kan du velge hvordan resultatet skal vises i trefflista:

Innstillingene for trefflista gjelder kun dette søket. Du kan også la ønskede innstillinger gjelde globalt for sesjonen ved å velge dette fra Innstillinger (grønn knapp i global meny). For mer informasjon om dette, se avsnittet Innstillinger.

Spesialsøk

Fra Spesialsøk bruker du et spesielt søkespråk (CQL) og kan innskrenke søkene dine ved å skrive inn en søkestreng:

 1. Velg søkefelt i listen til høyre, f. eks. forfatter.
 1. Velg pilen til venstre for å flytte det valgte feltet over til søkestreng-boksen.
 1. Skriv en verdi for feltet, f. eks. ” Allende, Isabel”.
 1. Kombiner med and, or og not for å få et mer spesialisert søk.

Eksempel på søkestreng:

forfatter = "Allende, Isabel" NOT ”spirits” AND aar = "2003" AND sprak = "norsk"

Treffliste

Innhold

Trefflista viser hva du har søkt på og hvor mange treff du har fått:

Søker du i flere søkekilder vil du se treffene for hver søkekilde under egne faner.

Sortering av treffene

Fra trefflista kan du sortere ved å velge ønsket kolonneoverskrift. Tittel og Forfatter er sortert alfabetisk og År i kronologisk rekkefølge.

Merk: Du kan bare sortere trefflister på inntil 1000 treff.

Navigere i trefflista

Du kan:

Vis dokumentinformasjon

For å vise dokumentinformasjon:

 1. Fra Treffliste, velg lenke under ønsket tittel. Dette viser bibliografisk informasjon om selve dokumentet, Beskrivelse, Alle bibliotek, Emne og Innholdsinformasjon (dersom tilgjengelig).

Du kan bla til neste eller forrige dokument i trefflista ved å velge Forrige dokument og Neste dokument

Beskrivelse av dokument

 1. Fra Dokument, velg fanen Beskrivelse, som viser:

Dersom dokumentet ikke fins på ditt bibliotek

Dersom ditt lokale bibliotek har dokumentet, så velger du selvfølgelig dette. Hvis dokumentet ikke fins på ditt lokale bibliotek, kan du bestille det fra et annet bibliotek.

 1. Fra Dokument, velg fanen Alle bibliotek, som viser ei liste med alle eksemplarene ved alle bibliotek:
 1. Velg Bestill.

Søke på emne og klassifikasjonsnummer

 1. Fra Dokument, velg fanen Emne, som viser alle emneord og klassifikasjonsnummer (oppstillingsnummer på hylla) som er registrert på dokumentet. Emneord og klassifikasjonsnummer er markert med blå lenke.
 1. Velg en lenke for å søke på emneord eller klassifikasjonsnummer. Dette viser ei ny treffliste.

Innholdsinformasjon for dokument

 1. Fra Dokument, velg fanen Innholdsinformasjon.

Denne fanen vises kun dersom dokumentet inneholder noen av punktene under:

Det er leverandøren av dokumentet (for eksempel forlag, bokhandel) som har levert innholdsinformasjonen.

Hvordan bestille?

For å kunne bestille et dokument, må du ha låntakerID ved et BIBSYS-bibliotek.

Vi anbefaler at du logger deg på før du bestiller et dokument.

Vi anbefaler også at du ved bestilling av flere dokumenter, samler disse i Samlekurven først.

 1. Fra trefflista, enten:
 1. Fra Samlekurv eller Dokument, velg Bestill. Dette viser bestillingsskjemaet.
 1. Dersom du er pålogget, er låntakerID og Etternavn ferdig utfylt. Dersom du ikke er pålogget, må du fylle inn dette.

Lån og kopi er satt avhengig av dokumenttype. For eksempel får en ikke låne tidsskriftartikler. Dersom du er usikker, anbefaler vi at du lar Lån/Kopi stå som forhåndsvalgt.

 1. Velg Send bestilling.

Mine lån

Du må være pålogget for å se funksjonene i Mine lån.

Fra Mine lån kan du:

Vise låneoversikt

Du må være pålogget for å se låneoversikten din.

 1. Fra Mine lån, velg Låneoversikt/Forny.

Låneoversikten viser utlånsdato, forfallsdato, og utlånssted.

Fornye lån

Du må være pålogget for å kunne fornye lån.

 1. Fra Mine lån, velg Låneoversikt/Forny.
 1. Vel Forny (lenke). Dette viser mer detaljert informasjon om dokumentet, f. eks. opprinnelig utlånsdata, hvor mange ganger dokumentet har blitt fornyet tidligere. En kan fornye maksimalt tre ganger.
 1. Velg Forny (knapp).

Vise bestillingsoversikt

Du må være pålogget for å se oversikten over dine bestillinger.

 1. Fra Mine lån, velg Bestillingsoversikt. Du får se bestillingsdato, bestillingstype, bestillingsnummer og utlånssted

Søke i bestillinger

Søkefunksjonen i bestillingsarkivet er nyttig dersom du har ei lang og uoversiktlig liste med bestillinger. Den blir mest brukt av bibliotek (f. eks. folkebibliotek) med nasjonalt biblioteknummer, som bestiller dokumenter fra BIBSYS-bibliotek.

Du må være pålogget for å søke i bestillingsarkivet.

 1. Fra Mine lån, velg Bestillingsarkiv.
 1. Skriv inn en startdato og en sluttdato for ønsket periode.
 1. I Fritekstsøk kan du skrive inn et søkeord, f. eks. tittel, forfatter, ObjektID eller bestillingsnummer. Hvis du ikke skriver inn noe her, vil du se alle bestillingene innen den gitte perioden.

Vise reserveringer

Du må være pålogget for å se reserveringene dine.

 1. Fra Mine lån, velg Reserveringer.

Dette viser en oversikt over hva biblioteket har reservert for deg. Du får se bestillingsdato, dokumentID og hvor bestillingen er sendt.

Innstillinger

Fra Innstillinger (grønn knapp i global meny) kan du:

Se følgende avsnitt for mer detaljer.

Språk, sortering, antall treff

Innstillingene for brukergrensesnittet gjelder bare for en sesjon. En sesjon avsluttes når du logger av, lukker nettleseren, eller ved sesjons-“time-out” (30 minutter). Neste gang du åpner Ask, vil altså ikke disse innstillingene gjelde lenger.

 1. Fra global meny, velg Innstillinger (grønn knapp).
 1. Definer:

Vise brukerinformasjon

Brukerinformasjon viser bl.a. opplysningene biblioteket har om deg for å kunne låne ut dokumenter til deg.

Merk: Det er viktig at du gir beskjed til biblioteket ditt dersom noen av disse opplysningene ikke stemmer.

Du må være pålogget for å se brukerinformasjon.

 1. Fra global meny, velg Innstillinger (grønn knapp).
 1. Velg Brukerinformasjon. Dette viser:

Legge inn faste søk

Du må være pålogget for å kunne legge inn faste søk.

Merk: Faste søk gjelder kun for søking i Bibliotekbasen.

Du kan bruke Faste søk til å holde deg oppdatert på visse emner, fagområder osv. Du kan legge inn opp til fem søk, en gang i uka i en gitt periode.

 1. Fra Innstillinger, velg Faste søk.
 1. Velg Neste gong for å bestemme ukedagen du ønsker å søke på. Du kan også velge Gyldig til for å forlenge en søkeperiode med seks måneder.
 1. Velg et nummer i lista for å legge til et søk.
 1. Skriv inn ønsket søkeord i ett eller flere av feltene. Skriver du et ord i fritekstfeltet Alle felt, søker Ask i felt i Bibliotekbasen for forfatter, ord i tittel, full tittel, emneord og innholdsinformasjon.

Du mottar søkeresultatet via e-post en gang i uka. E-posten viser treff på nye registreringer i Bibliotekbasen, med lenke til disse, eller en beskjed om at det ikke fins noen nye treff.

Samlekurv

Når du ønsker å bestille mer enn ett dokument, anbefaler vi å samle disse i Samlekurven, for så å bestille dem samlet etterpå. Dokumenter er lagret i Samlekurven i bare en sesjon, dvs. at de er lagret der inntil du logger av, lukker nettleseren eller ved sesjons-”time-out” (30 minutter). De vil da ikke være tilgjengelig neste gang du åpner Ask.

 1. Fra enten Trefflista eller Dokument, velg Legg i Samlekurv.
 1. Velg Samlekurv for å vise alle dokumentene du har samlet.

Dersom du velger ett eller flere dokumenter i Samlekurven kan du:

Søkehistorikk

 1. Velg Søkehistorikk . Søkehistorikk viser en liste med alle søkene du har utført tidligere. Her står det hva du har søkt på og hvilke søkekilder de er utført i.

Utføre søk med tidligere søkefraser

 1. Fra Søkehistorikk, velg ett eller flere søk og kombiner disse med operatorene og / eller / ikke.