English
 [/css/marg.htm]

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Om BIBSYS

med særlig vekt på viktige endringer i den senere tid


BIBSYS' tidligere søkeprogram BibSøk Nett er utfaset pr. 26. februar 2007. Det nye søkeprogrammet BIBSYS Ask, som har vært i drift i over et år, har nå erstattet BibSøk Nett.

BIBSYS Ask gir mulighet for alle med nettilgang å søke etter dokumenter fra ett og samme grensesnitt i alle BIBSYS' databaser. I tillegg kan låntakere bestille lån og kopi av dokumentene. BIBSYS Ask tilbyr også egenfornying av lån.

BIBSYS Ask - søkeskjerm
BIBSYS Ask - hjelpefunksjoner
BIBSYS Ask - navigasjonstips
Om BIBSYS Ask
UBs BIBSYS-brosjyre