English


 [/css/marg.htm]

 

 

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket

 

Alfabetisk indeks for UBs nettsider

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Å

A

Administrasjonen
Alfabetisk indeks for Bibliotek for juridiske fag
Andre bibliotek
Andre institusjoner/organisasjoner
Ansatte (se også under den enkelte avdeling)
Avdeling for spesialsamlinger
Avdelinger
Avdelingsbibliotek
Aviser

B

Bergen Open Research Archive (BORA)
Bibliotek for humaniora
Bibliotek for juridiske fag
Bibliotek for medisinske fag
Bibliotek for odontologiske fag
Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
Bibliotek for realfag
Bibliotek for samfunnsvitenskap
Bibliotek for samfunnsvitenskap og humaniora
Bibliotekavdelingene
Bibliotekportalen
Bibliotekdirektøren
Bibliotektjenester for fjernstudenter
Bibliotekutvalg
BIBSYS
BIBSYS Ask - avansert søk (Bibliotekbasen)
BIBSYS Ask - navigasjonstips

BIBSYS Bibliotekbasen

BIBSYS emneportal: norsk akademisk portal til ressurser på nettet
Billedsamlingen
Brukeropplæring (se også under den enkelte avdeling)
Budsjettforslag 2008 for UB

D

Databaser (bibliografier/kataloger)
Digitalarkiv over eldre Bergensmateriale
Diplomer
Dr.grader ved UiB

E

E-bøker
E-tidsskrifter
Elektronisk publisering
Elektroniske bøker (e-bøker)
Elektroniske tidsskrifter
Erstatning for tapt litteratur
Europainformasjon
EU i - EU-informasjon

 

F

Fagsider
Forskningspublisering
Fotografiske samlinger
Fotografiske tjenester

 

G

Godbiter fra samlingene

 

H

Helsefag
Humaniora
Historikk
Historisk-filosofisk fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for humaniora
HMS-handlingsplan 2007-2009 for UB
HMS-årsrapport 2007 for UB
 

I

Introduksjon/historikk
IT-tjenester

 

J

Juridisk fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for juridiske fag
Juss

 

K

Kart med plassering av bl.a. UBs avdelinger
Kartsamlingen
Katalog (BIBSYS Bibliotekbasen)
Knudsensamlingen
Kontaktinformasjon
Konverteringsprosjektet 1992-2003
Konverteringsprosjektet 1992-2003 - sluttrapport
Kopier - priser mv.
Kurs
Kurs i informasjonskompetanse
Kvalitetssikring av UBs tjenester

 

L

Ledige stillinger
Ledige stillinger - arkiv
Leksika
Lån og andre tjenester
Låneregler

 

M

Manuskript- og librarsamlingen
Manuskriptsamlingen
Matematisk-naturvitenskapelig fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for realfag
Medisin
Medisinsk fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for medisinske fag
Musikksamlingen
Målsetting

 

N

Naturvitenskap
Nyheter/nyhetsarkiv

 

O

Odontologi
Odontologisk fakultetsbibliotek: Se Bibliotek for odontologiske fag
Opplagsdatabasen
Oppslagsverk
Ordbøker
Organisasjon
Organisasjonskart

 

P

Pedagogikk
Personalet ved UB (se også under den enkelte avdeling)
Plandokumenter
Postkort for salg
Priser/gebyrer
Prosjekter
Psykologi
Psykologisk fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for psykologi, utdanning og helse
Publisering av forskningsresultater
Purrerutiner

 

R

Rapporter
Realfag
Referansehåndteringsverktøy
Regler for utlån og bruk av UBs tjenester
Rettsvitenskap
Råd (1988-2001)

 

S

Samfunnsvitenskapelig fakultetsbibliotek:  Se Bibliotek for samfunnsvitenskap
Samfunnsvitenskapelige fag
Spesialsamlingene
Spesialsamlinger tilgjengelige via nettet
Strategisk plan 2007-2010 for UB (pdf)
Strategisk plan 2007-2010 for UB (htm)
Styre
Styringsorganer
Søk & Skriv

 

T

Teknikk
Telefonkatalog - UBs ansatte
Tidsskrifter, elektroniske/fulltekst
Tilgang til digitale ressurser utenfor campus
Tilvekstavdelingen
Tjenester
Transporttjenesten

 

U

Undervisning
Undervisningskatalog for UB
Ut i verden (andre bibliotek mv.)
Utlån/fjernlån (se også under den enkelte avdeling)
Utlånsreglement
Utstillinger

 

V

Veiledning
Virksomhetsplaner
Virksomhetsrapporter

 

Å

Åpningstider
Årsmelding 2007 for UB (lang versjon, htm)

Årsmelding 2007 for UB (kort versjon, pdf)