English

Ny nettside:

uib.no/ub

Universitetet i Bergen : Universitetsbiblioteket


 

Streik ved UB fra 23. mai?

Nær 300 ansatte ved UiB er varslet om at de vil bli tatt ut i streik, dersom YS, LO og Unio ikke kommer til enighet med staten innen midnatt 22. mai. Inkludert i de nær 300 er de aller fleste ansatte ved Universitetsbiblioteket.

Hvis streiken iverksettes, vil tjenestene ved UB bli sterkt redusert. UBs avdelinger vil enten bli helt stengt eller ha sterkt reduserte åpningstider. De avdelingene som kan ha åpent, vil hovedsakelig ha åpent etter ordinær kontorarbeidstid. Manglende mottak av post og postgang mellom avdelingene vil medføre at det ikke blir mulig å få tak i bøker/ papirkopier fra andre avdelinger eller fra andre bibliotek, og fjernlån/innlån til og fra andre bibliotek opphører. Vi beklager de ulemper dette måtte medføre for våre brukere.

Se mer detaljert informasjon om åpningstider og tjenester ved UBs avdelinger under en eventuell streik på de enkelte avdelingenes hjemmesider. En oversikt over disse fins her.

Se også informasjon om streikevarselet i På Høydens oppslag av 20. mai.

 

Bergen, 22. mai 2008

Ole Gunnar Evensen
Fung. bibliotekdirektør