Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning
                       

Vurdering av relevans

Spørsmålet om en kilde er relevant eller ikke, besvares ikke alene gjennom en kvalitativ analyse av den enkelte kilde. Den må også settes inn i en videre sammenheng. I dette kurset kan du arbeide med tre innfalsvinkler til en slik kontekstualisering av kilden.

Du skal tenke gjennom hvordan dine problemstillinger gjør kilden relevant eller ikke.

Du bør se nærmere gjennom kilden ved hjelp av tekstanalyse for å se hvordan forfatterens språklige grep påvirker kildens innhold.

Du bør også sammenligne kilden med lignende kilder for å få en forståelse av hva kilden dekker og ikke dekker i forhold til oppgaven du skal skrive.

    
                                        

Offisiell side