Referencer : formål og krav
                      Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger 
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning

                       

Kildesammenligning

Kvaliteten ved en kilde blir tydeligere når du sammenligninger kilder av samme type.

Hva du kan få ut av en artikkel i et tidsskrift er for eksempel ikke gitt før den leses i sammenheng med andre faglige artikler.

Det finnes mange sammenligningskriterier. Du kan se på ulikhet i argumentasjon. Du kan sammenligne tekster ut fra den formelle kvalitetssikringen som ligger bak. Og gjennom å sammenligne blir det  tydeligere å se hva du har behov for å søke etter videre.

Sammenlign argumentasjon

 • Hva inkluderes og hva ekskluderes i den faglige argumentasjonen?

 • På hvilken måte farger faglige paradigmer forfatterens framstilling av saksforhold og fenomener?

Sammenlign formelle kvalitetssikringskriterier 

 • Hvordan er de ulike artiklene kvalitetssikret?

 •  Hva innebærer for eksempel fagfellevurdering i forhold til de ulike artiklene?

 •  Hva sier impact factor om hvor god artikkelen vil være å bruke  som kilde i oppgaven din?     
         

Gjør videresøk ved å:

 • Skrive emneordene til kilden din i en database

 • Hvilke andre treff får du?

 • Se på hvilke nøkkelord/ beskrivelse de nye kildene har

 • Sammenlign på nytt

 • Gjør videre søk om nødvendig

 


 

 
                                         

Offisiell side