Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning


 

Dine problemstillinger

Før du tar kilden i bruk må du vurdere betydningen av svarene den kvalitative vurderingen av kilden din ga deg. Vi velger ut kilder til vår kunnskap i et mangfold av ressurser. Her er det ofte problemstillingene avgjørende for hva som er en relevant kilde. Still deg følgende spørsmål: Hva ønsker du egentlig svar på?
Hvilken type informasjon har du behov for i oppgaven du skal skrive? Og hva innebærer disse spørsmålene for hvordan du vurderer en kildes relevans?

Hva ønsker du svar på?

 • Hva er dine problemstillinger?

 • Krever dine problemstillinger:
  - Kritikk av fagteori?
  - Kartlegging av empiriske fenomen?
  - Beskrivelser av temaområder?

Hvilken type informasjon krever spørsmålene dine?

 • Faktaopplysninger?

 • Meningsytringer?

 • Faglige argumentasjoner?

 • Statistikk?

 • Intervju?

 • Observasjoner?

Kilden i forhold til din oppgave → Hva er da kildens relevans?

Etter å ha analysert problemstillingen din og stilt deg spørsmål om hvilken type informasjon du trenger, kan du vurdere selve kilden. På hvilken måte er den du har foran deg relevant for deg?

Når du skal ta stilling til om en kilde er god å bruke i forhold til teksten din, kan du se etter ord og begrep som er relevante for tematikk i oppgaven du skal skrive.
Se etter slike nøkkelbegreper i:

 • Overskrifter

 • Innholdslister

 • Sammendrag

 • Konklusjoner

 • Figurer

 • Litteraturliste

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
   Dine problemstillinger
   Tekstanalyse
   Kildesammenligning
                                        

Offisiell side