Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning

 


 

Om kurs i kildekritikk

Kursets innhold

Kurset tar opp hva kildekritikk innebærer for deg som skal skrive en akademisk tekst, og skal gjøre deg bevisst på hvilke kriterier som ligger til grunn for å velge noen kilder framfor andre.
Det tar for seg to sentrale moment ved kildekritikk.

Først ser vi på vanlige tilnærmingsmåter for å vurdere en kildes kvalitet. Hvem har skrevet teksten?
Hvem er teksten skrevet for? 
Hvorfor skriver hun om dette?
Hva er formålet med teksten?
På hvilken måte er teksten relevant for deg?

Om en kilde er god eller dårlig kan du ikke besvare uten å analysere utgangspunktet ditt, problemstillingen
.
Det andre vi tar opp er hvordan du kan vurdere kilders relevans i forhold til teksten du skal skrive. Her tar vi utgangspunkt i to spørsmål:
Hva ønsker du svar på?
Hvilke typer kilder har du foran deg?

Hvordan bruke kurset

Kurset passer best når du er i gang med å skrive en oppgavetekst. Første del går nærmere inn på kildekritikk som begrep. Andre del tar for seg tverrfaglige momenter ved kildekritikk. Disse kan benyttes som selvstudium, men vil også inkluderes i Universitetsbibliotekets ulike kurs i informasjonskompetanse. Kursets siste del tar opp spørsmål om kilders relevans. Kilders relevans bør du arbeide med innenfor spesifikke fagområder med tilhørende tradisjoner. Denne delen av kurset egner seg godt i gruppediskusjoner der eksempler blir sett i kontekst av særskilte fagområder.

 

 

 

 

 

                                            

Offisiell side