Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning


                       

Utgiver

Utgiveren kan ha innflytelse på innholdet i det materialet du har funnet.
Det kan dreie seg om å fremme egne interesser, eller å gjøre seg attraktiv for potensielle lesere. I mange tilfeller er det lett å finne ut hvem utgiver er. Er det seg om en bok vil du som regel finne forlagets navn på for- eller baksiden av tittelbladet. Forlaget kan være mer eller mindre kjent. Enkelte ganger kan det være vanskelig  å finne ut hvem som har utgitt materialet Er utgiver ukjent for deg, er det desto viktigere å finne informasjon om dette.

Hvem er utgiver?

  • Sjekk utgivers navn    

  • Søk i bibliotekkatalog eller bibliografisk database for å få representativt inntrykk av hva slags type tekster utgiveren publiserer

  • Se etter en omtale av utgiver

  •  Søk på utgivers navn i en søkemotor sammen med søkeord   
    som; homepage, about us, contact eller official

  • Se etter liste over redaktører som vurderte teksten før   

  •  publisering

  • Se etter beskrivelse av hva de er interessert i å utgi, og hvilke tema de vanligvis dekker

  • Om kilden er et fagtidsskrift undersøker en om denne er basert på fagfellevurdering / peer review

       

Eksempel på vurdering av utgiver

                                            
 


Offisiell side