Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning


                       

Tekstens kilder

Her skal vi undersøke hvordan teksten underbygges ved hjelp av andre kilder. Vi skal vurdere i hvilken grad forfatteren underbygger sine påstander. Da ser vi blant annet på bruk av empiri og teori.

Hvordan belegger forfatteren teksten?

  • Hvilken type empiri/ statistikk velger forfatteren å bygge påstandene sine på?

  • I hvilken grad refererer forfatteren til andre kilder?

  • Hvem refererer forfatteren til?

  • Er kildene etterprøvbare?

Eksempel på vurdering av tekstens kilder

 

                                            

Offisiell side