Referencer : formål og krav
Informasjonskompetanse - Gode informasjonssøk til oppgaveskriving

Kildekritikk


Om kurs i kildekritikk

Hva er kildekritikk?
Kvalitative vurderinger
   Målgruppe og sjanger
   Tekstens kilder
   Forfatter
   Utgiver
   Publiseringstidspunkt

Vurdering av relevans
    Dine problemstillinger
    Tekstanalyse
    Kildesammenligning

Publiseringstidspunkt

Ofte er vi ute etter ferskest mulig informasjon. For å sikre oss oppdatert kunnskap bør vi skaffe oss siste utgaven av en bok, dersom den har kommet i flere utgaver. Andre ganger er vi spesielt ute etter eldre informasjon. Det kan være informasjon publisert innenfor en historisk periode eller i et spesifikt år.

Når er kilden blitt til? 

  • Undersøk utgivelsestidspunktet ved å kikke i bokens kolofonside (oftest baksiden av tittelbladet).

  • Undersøk hvilken utg. det er, er det ny revidert utgave, eller opptrykk/nytt opplag av tidligere utgave.

  • Undersøk datering på kildens egne referanser.

  • Ta stilling til hvilken betydning dateringen av kilden har for din oppgave.

 

Eksempel – vurdere publiseringstidspunkt
                                            

Offisiell side